UBKT Trung ương chưa lưu ý kỷ luật Bí thơ Tỉnh ủy Khánh Hòa do vị này đang mắc bệnh hiểm có điều kiện kinh tế eo hẹp

Từ ngày 25 tới 27/9, tại Thủ đô, Ủy ban Rà soát Trung ương đã họp kỳ 39. Ông È cổ Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Theo đó, tại kỳ họp đã lưu ý, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thức giấc ủy Khánh Hòa và một vài tư nhân về các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 38 của UBKT Trung ương.

Xét nội dung, thuộc tính, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ luật pháp của Đảng về xử lý kỷ luật công ty đảng và đảng viên, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư để ý, chấp hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thức giấc ủy Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2010 – 2015, 2015 – 2020, Ban cán sự đảng UBND thức giấc Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2011 – 2016, 2016 – 2021 và ông Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Phó Bí thơ Tỉnh giấc ủy, nguyên Bí thơ Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh giấc); ông Lê Đức Vinh (Phó Bí thư Tỉnh giấc ủy, Bí thơ Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh giấc) và ông Đào Công Thiên (Tỉnh giấc ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa).

UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng cách thức cảnh cáo đối với ông Trần Sơn Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thức giấc ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Lê Thanh Quang đãng , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thơ Tỉnh ủy Khánh Hòa có vi phạm, khuyết điểm rất hiểm nguy. Tuy nhiên, ông Lê Thanh Quang quẻ đang mắc bệnh hiểm có điều kiện kinh tế eo hẹp, UBKT Trung ương chưa xem xét, giải quyết kỷ luật theo qui định.

Trước đó, tại kỳ họp 38, Ủy ban Rà soát Trung ương xác định: Ban Thường vụ Thức giấc ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh giấc Khánh Hòa đã vi phạm nguyên tắc dồn vào một chỗ dân chủ và Quy giễu cợt khiến cho việc; thiếu nghĩa vụ, buông lỏng chỉ đạo, chỉ đạo, thiếu rà soát, giám sát, để xảy ra phổ biến vi phạm, khuyết điểm nguy hiểm trong công việc điều hành, sử dụng đất và thực hiện các công trình đầu cơ xây dựng, vi phạm các luật pháp của Đảng, qui định của Nhà nước về giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng, đấu thầu, đầu cơ, quy hoạch kiến trúc, xây đắp, tài chính, thuế…, gây hậu quả rất hiểm nguy, khiến thất thoát rất lớn tài sản và ngân sách Nhà nước.

Ông Lê Thanh Quang quẻ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thức giấc ủy chịu nghĩa vụ chính về những vi phạm, thiếu sót của Ban Thường vụ Tỉnh giấc ủy; ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh giấc ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ toạ UBND tỉnh và ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh giấc ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ toạ UBND thức giấc cùng chịu nghĩa vụ về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh giấc ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh giấc; ông Trần Sơn Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh giấc ủy, nguyên Phó Bí thơ Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh giấc và ông Đào Công Thiên, Tỉnh giấc ủy viên, Ủy viên ban cán sự đảng, Phó Chủ toạ UBND tỉnh cùng chịu nghĩa vụ về những vi phạm, thiếu sót của Ban Thường vụ Thức giấc ủy, của Ban cán sự đảng UBND thức giấc và bổn phận tư nhân trong chấp hành chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh giấc ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa và các bè bạn nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây phản ứng trong xã hội, đến mức phải để ý, thi hành kỷ luật.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức Trẻ


Tham khảo thêm: bds