Ứng dụng 'trường phù hợp khác biệt' đưa quận Sa Pa lên thị thị trấn

Sáng 11/9, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc kiến thiết thị xã Sa Pa và các phố thuộc thị thị trấn Sa Pa trên cơ sở vật chất bố trí, sáp nhập và điều chỉnh các đơn vị hành chính cấp thị trấn thuộc quận Sa Pa, thức giấc Lào Cai.

Theo đó, căn cứ vào Tờ trình, Đề án và Công bố của Chính phủ, ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, Sa Pa có những đặc điểm đặc thù về yếu tố kiện tự nhiên; về quốc phòng, kiểm soát an ninh chủ quyền đất nước; về đảm bảo bình yên đơn côi tự, an ninh phường hội,.... nhiều phần quan điểm trong Ủy ban Pháp luật đồng tình với đề xuất của Chính phủ có thân xác định Sa Pa thuộc trường hợp đặc biệt để vận dụng qui định tại điểm a khoản 2 Điều 31 của Nghị quyết số 1211. 

Theo đó, mặc dù Sa Pa chưa đủ 5/5 tiêu chuẩn theo pháp luật, nhưng do thuộc tính đặc biệt, chỉ riêng Sa Pa có, nên có thể được kiến tạo thị thị trấn trước khi đạt được những tiêu chuẩn qui định tại Vấn đề 6 của Nghị quyết số 1211. 

Đối với tiêu chuẩn, tiêu chí còn thiếu là tỷ lệ % số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã và tỷ lệ hộ nghèo cao hơn so với trung bình của tỉnh, trong Đề án, Công bố số 332/BC-CP của Chính phủ và lên tiếng của UBND thức giấc Lào Cai đã đề cập phương án khắc phục cụ thể. Riêng về tiêu chuẩn khu vực đã được phân loại đô thị (loại IV) không trùng khớp với khu vực dự kiến thành lập thị xã, Chính phủ đã lý giải do địa hình của Sa Pa có 449,72km2 diện tích đất rừng (chiếm đoạt 66% diện tích thiên nhiên của toàn quận).

Trên cơ sở vật chất giấy má Đề án, Ủy ban Quy định thấy rằng, vì thuộc tính đặc trưng, chỉ riêng Sa Pa có nên có thể chuẩn y được ứng dụng trường phù hợp đặc biệt tại điểm a khoản 2 Vấn đề 31 của Quyết nghị số 1211 để xây cất thị phường Sa Pa như buộc phải và giải trình của Chính phủ. Tất nhiên, đây là trường phù hợp rất hi hữu, đặc trưng, khác lạ nên buộc phải chỉ cho riêng Sa Pa được phép áp dụng qui định này. Yêu cầu Chính phủ lưu ý trong giai đoạn xem xét, xây dựng các đề án khác về địa giới hành chính cần kiểm tra, quát triệt thật kỹ, hạn chế tạo tiền lệ cho việc Áp dụng pháp luật này để buộc phải xây cất đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn.

Hợp nhất về nội dung Tờ trình của Chính phủ, cũng như quan điểm thẩm tra của Ủy ban Quy định của Quốc hội, tại phiên họp, 100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết đồng tình xây dừng thị phố Sa Pa và các xã trực thuộc trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập và yếu tố chỉnh các công ty hành chính cấp phố thuộc huyện Sa Pa, thức giấc Lào Cai.

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: mua nha