Vn lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay

U.S. News & World Report vừa thông báo xếp hạng các nền kinh tế tốt nhất để đầu cơ trong năm nay. Xếp hạng năm nay có sự đặc biệt lớn với 3 trong số 5 nền kinh tế dẫn đầu danh sách thậm chí còn không được xếp hạng vào năm ngoái. Trong đó, Việt Nam vượt lên các nước láng giềng Đông Nam Á gồm Malaysia, Indonesia và Singapore để xếp thứ 8, tăng từ địa điểm 23 của năm ngoái.

Xếp hạng của U.S. News & World Report được đưa ra dựa trên quan niệm của 7.000 lãnh đạo công ti trên thế giới, đánh giá các giang sơn dựa trên 8 tiêu chí, gồm ý thức thành lập công ty để khởi nghiệp, sự bình ổn kinh tế, chế độ thuế dễ ợt, sự thông minh, lao động có tay nghề, chuyên ngành về công nghệ, sự trẻ trung và nhân tố tham nhũng.

Các tiêu chí này được xây dựng dựa trên một công bố vào năm 2011 của Ngân hàng Trái đất, trong đó nhấn mạnh 4 yếu tố để một tổ quốc trở thành vị trí đầu tư tốt: loài người, không gian, các mối quan hệ và sườn pháp lý, trong khoảng đó xúc tiến cả tư nhân lẫn doanh nghiệp đầu tư vào nguồn khoáng sản tự nhiên, hoạt động mua bán vốn đầu tư, công nghệ hoặc các nhãn hàng của nền kinh tế đó.

1. Uruguay

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 1.

Dân số: 3,5 triệu

GDP 2017: 56,2 tỷ đô la Mỹ

Tăng trưởng GDP: 1,6%

Xếp hạng năm 2018: 13

2. Saudi Arabia

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 2.

Dân số: 32,9 triệu

GDP 2017: 683,8 tỷ đô la

Phát triển GDP: 2,2%

Xếp hạng năm 2018: Không xếp hạng

3. Costa Rica

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 3.

Dân số: 4,9 triệu

GDP 2017: 57,1 tỷ đô la

Phát triển GDP: 2,7%

Xếp hạng năm 2018: Không xếp hạng

4. Luxembourg

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 4.

Dân số: 599.400

GDP 2017: 62,4 tỷ đô la Mỹ

Vững mạnh GDP: 2,6%

Xếp hạng năm 2018: Không xếp hạng

5. Ấn Độ

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 5.

Dân số: 1,3 tỷ

GDP 2017: 2.600 tỷ USD

Vững mạnh GDP: 7%

Xếp hạng năm 2018: 9

6. Ba Lan

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 6.

Dân số: 38 triệu

GDP 2017: 524,5 tỷ USD

Tăng trưởng GDP: 5,1%

Xếp hạng năm 2018: 3

7. Qatar

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 7.

Dân số: 2,6 triệu

GDP 2017: 167,6 tỷ USD

Vững mạnh GDP: 1,4%

Xếp hạng năm 2018: Không xếp hạng

8. Việt Nam

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 8.

Dân số: 95,5 triệu

GDP 2017: 223,9 tỷ đô la

Tăng trưởng GDP: 7,1%

Xếp hạng năm 2018: 23

9. Slovenia

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 9.

Dân số: 2,1 triệu

GDP 2017: 48,8 tỷ đô la

Lớn mạnh GDP: 4,5%

Xếp hạng năm 2018: 21

10. Chile

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 10.

Dân số: 18,1 triệu

GDP 2017: 277,1 tỷ đô la

Tăng trưởng GDP: 4%

Xếp hạng năm 2018: 20

11. New Zealand

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 11.

Dân số: 4,8 triệu

GDP 2017: 205,9 tỷ đô la Mỹ

Phát triển GDP: 2,8%

Xếp hạng năm 2018: Không xếp hạng

12. Latvia

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 12.

Dân số: 1,9 triệu

GDP 2017: 30,3 tỷ USD

Tăng trưởng GDP: 4,8%

Xếp hạng năm 2018: Không xếp hạng

13. Malaysia

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 13.

Dân số: 31,6 triệu

GDP 2017: 314,5 tỷ đô la

Lớn mạnh GDP: 4,7%

Xếp hạng năm 2018: 4

14. Singapore

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 14.

Dân số: 5,6 triệu

GDP 2017: 323,9 tỷ đô la Mỹ

Vững mạnh GDP: 3,1%

Xếp hạng năm 2018: 5

15. Đan Mạch

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 15.

Dân số: 5,8 triệu

GDP 2017: 324,9 tỷ đô la Mỹ

Tăng trưởng GDP: 1,4%

Xếp hạng năm 2018: Không xếp hạng

16. Nga

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 16.

Dân số: 144,5 triệu

GDP 2017: 1.600 tỷ USD

Lớn mạnh GDP: 2,3%

Xếp hạng năm 2018: Không xếp hạng

17. Lithuania

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 17.

Dân số: 2,8 triệu

GDP 2017: 47,2 tỷ đô la

Vững mạnh GDP: 3,5%

Xếp hạng năm 2018: Không xếp hạng

18. Indonesia

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 18.

Dân số: 264 triệu

GDP 2017: 1.000 tỷ đô la Mỹ

Lớn mạnh GDP: 5,2%

Xếp hạng năm 2018: 2

19. Italy

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 19.

Dân số: 60,6 triệu

GDP 2017: 1.900 tỷ USD

Tăng trưởng GDP: 0,9%

Xếp hạng năm 2018: Không xếp hạng

20. Brazil

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 20.

Dân số: 209,3 triệu

GDP 2017: 2.100 tỷ đô la

Phát triển GDP: 1,1%

Xếp hạng năm 2018: 18

Theo Hoài Thu

Vneconomy


Xem thêm: gia dat saigon