Xây đắp số 5 (SC5) bị phạt và truy tìm thu 1,8 tỷ đồng bạc thuế

CTCP Xây đắp số 5 (mã chứng khoán SC5) công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP.Hồ Chí Minh.

Cụ thể Xây đắp số 5 bị phạt hành vi khai sai dẫn tới thiếu số tiền thuế phải nộp, số tiền phạt: 277 triệu tiền việt, trong đó phạt thuế GTGT 80,4 triệu đồng và phạt thuế TNDN số tiền 196,4 triệu đồng;

Hình như Xây đắp số 5 còn phải khắc phục hậu quả, bao gồm:

- Tầm nã thu thuế GTGT số tiền gần 402 triệu tiền việt;

- Truy tìm thu thuế TNDN số tiền gần 982 triệu đồng;

Tổng số tiền tuy thu thuế lên đến gần 1,4 tỷ đồng.

- Số tiền chậm trễ nộp thuế GTGT, TNDN hơn 131 triệu tiền việt. Số tiền chậm rì rì nộp được tính đến hết ngày 12/09/2019.

Tổng cộng các khoản Xây dựng số 5 phải nộp bổ sung truy hỏi thu, tiền lờ lững nộp, tiền phạt là gần 1,8 tỷ đồng.Công ty có nghĩa vụ nộp số tiền thuế, số tiền chậm trễ nộp và tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể trong khoảng ngày thu được quyết định.

Năm 2018 Xây đắp số 5 đã thực hiện được kết quả kinh doanh phát triển khá cao, chi tiết công ty ghi kiếm được doanh thu thuần đạt gần 2.597 tỷ đồng, vượt 24% tiêu chí chiến lược. Tất nhiên vận tốc tăng thu nhập thấp hơn tốc độ tăng của giá vốn nên lãi sau thuế thu về đạt gần 40 tỷ đồng, giảm 34% so với kết quả lãi làm được năm 2017 và vượt 18% tiêu chí chiến lược năm.

Vân Thu

Theo Nhịp Sống Việt


Tham khảo thêm: dat xanh