2020 kiểm toán ngân hàng lớn, xác định thực trạng nợ xấu

Duyệt hoạt động kiểm toán 2020 xác định thực trạng chiếm hữu chéo, nợ xấu, đặc biệt là việc khai triển các biện pháp giải quyết nợ xấu và giữ vững, nâng cao chất lượng tín dụng.

Trong một thông báo mới sản xuất, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho nhân thức, năm 2020 dự kiến toàn ngành nghề tập trung kiểm toán 146 cuộc, giảm 44 cuộc so với ý tưởnrg kiểm toán đầu năm 2019 đã ban hành.

Với lĩnh vực công ty và các công ty vốn đầu tư - nhà băng sẽ chọn các cơ quan, tổng tổ chức kinh doanh nhà nước có quy mô thích hợp để kiểm toán lên tiếng vốn đầu tư, các hoạt động can hệ tới điều hành, sử dụng vốn, của nả nhà nước năm 2019. Gồm, các tổng công ty trực thuộc Tổ chức Dầu khí vietnam, Tổng công ty Điện lực Tp.HCM...

Việc kiểm toán khối này sẽ đoàn kết với việc bình chọn công việc tái cơ cấu công ty nhà nước, trọng tâm là cơ quan, tổng công ti nhà nước. Đánh giá thực trạng công việc quản lý vốn đầu tư và cũ rích phần hóa, thoái vốn đầu cơ của Nhà nước tại các đơn vị được kiểm toán. Đánh giá các hoạt động điều hành, bảo đảm phát triển lành mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước như: chấp hành các pháp luật của quy định về giá, thuế, phí, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu…

2020 Kiểm toán Nhà nước cũng dự định thực hiện kiểm toán công bố nguồn vốn, các hoạt động can dự tới quản lý, dùng vốn, của cải nhà nước năm 2018 của Nhà băng nhà nước và một số nhà băng có diện tích lớn (Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Nhà băng Thương mại cũ kĩ phần Ngoại thương Việt Nam… ) để đánh giá thực trạng nguồn vốn của doanh nghiệp và hiệu quả công tác điều hành, điều hành chế độ tiền tệ.

Tổng kiểm toán nêu rõ, duyệt hoạt động kiểm toán, Kiểm toán nhà nước cũng thực hiện đánh giá hoạt động tái cơ cấu thị trường nguồn vốn, trọng tâm là nhà băng thương mại và các đơn vị nguồn hỗ trợ. Mục tiêu nữa là xác định thực trạng sở hữu chéo, nợ xấu, khác biệt là việc triển khai các biện pháp giải quyết nợ xấu và kiểm soát, nâng cao chất lượng nguồn hỗ trợ theo đề án "Xử lý nợ xấu của hệ thống các công ty nguồn hỗ trợ" được phê ưng chuẩn tại Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án "Cơ cấu lại chuỗi hệ thống doanh nghiệp nguồn vốn vay gắn với xử lý nợ xấu quá trình 2016 - 2020" và việc thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức nguồn đầu tư theo nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội.

Với chỉ tiêu trên, ngành nghề đơn vị và đơn vị vốn đầu tư - ngân hàng, Kiểm toán nhà nước dự định thực hiện 16 cuộc kiểm toán, gồm Ngân hàng nhà nước, 12 công ty, tổng công ti nhà nước và 3 nhà băng thương mại.

Về kiểm toán chuyên đề, năm 2020, Kiểm toán nhà nước dự định chọn kiểm toán một vài chuyên đề có quy mô lớn, phạm vi rộng để đơn vị kiểm toán nhằm bình chọn toàn vẹn, xuyên suốt công việc quản lý, dùng nguồn vốn công, tài sản công nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, dùng vốn đầu tư đầu tư công, góp phần giảm nợ công, tạo ra kinh tế xã hội .

Như, điều hành và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tại Bộ Chiến lược và Đầu cơ, Bộ vốn đầu tư Bộ Nông nghiệp và Sản xuất vùng quê, Bộ Giao thông vân vận chuyển. Kiểm toán việc điều hành và sử dụng vốn đầu tư theo nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cách tân tư pháp tới năm 2020 của Tòa án quần chúng vô thượng, Viện Kiểm sát quần chúng. # tối cao và Bộ Tư pháp năm 2019 và Công việc quản lý nợ công năm 2019...

Trong ngành đầu tư xây dựng và chương trình dự án, Kiếm toán nhà nước dự định thực hiện 34 cuộc kiểm toán công trình đầu cơ, trong đó có phổ thông dự án lớn, được dư luận ân cần.

Như các công trình BT thuộc Khu đô thị mới Thủ thiêm Tp.HCM; Đầu tư xây dựng đường vòng đai II, III thị trấn Thủ đô; các tuyến các con phố trên tuyến Quốc lộ 1A; tuyến tuyến phố bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông quá trình 2017-2020; các dự án thủy lợi (Hồ chứa nước Đồng Mít; hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; hồ chứa nước Sông Lũy, Bắc sông Chu - Nam sông Mã; đập ngăn mặn sông Hiếu; hồ chứa nước Mỹ Lâm; hồ chứa nước sông Chò I), công trình vệ sinh không gian Tp.HCM; trục đường dây 500kV Long Phú - Ô Môn; nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Sông Hậu 1 và dự án đường sắt thành phố Thủ đô...

Theo Hà Vũ

VnEconomy


Có thể bạn quan tâm: gia dat saigon