6 chính sách về BHXH, BHYT sẽ ảnh hưởng lớn tới người công sức từ năm 2020

1. Chậm chạp nhất đến ngày 1-1-2020, Cơ quan BHXH phải thực hiện tạo ra thẻ BHYT điện tử cho người tham gia BHYT (Căn cứ vào điểm g, khoản 5, điều 42 Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ).

2. Tới năm 2020, Cơ quan BHXH phải xong xuôi việc xây đắp và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH trong phạm vi cả nước (Căn cứ tham gia khoản 2, điều 9 Luật BHXH 2014).

3. Từ năm 2020, công lao nam đủ 55 tuổi và công tích nữ đủ 50 tuổi mới chứng nhận hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng công tích trong khoảng 61% trở lên (Căn cứ vào điểm a, khoản 1, yếu tố 55 Luật BHXH 2014). Bây giờ, công trạng nam đủ 54 tuổi và lao động nữ đủ 49 tuổi là đã chứng nhận về tuổi để thừa hưởng lương hưu khi suy giảm kĩ năng công huân trong khoảng 61% trở lên.

4. Công huân nam nghỉ hưu trong năm 2020 phải có đủ 18 năm đóng BHXH mới được lợi lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương 04 tuần đóng BHXH; bây giờ chỉ cần đủ 18 năm đóng BHXH (Căn cứ vào điểm a, khoản 2, yếu tố 56 Luật BHXH 2014).

5. Người công tích nhập cuộc BHXH trong khoảng ngày 1-1-2020 đến ngày 31-12-2024 thì tính bình quân của lương thuởng bốn tuần đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu để tính lương hưu, trợ cấp một lần (Căn cứ vào khoản 1, yếu tố 62 Luật BHXH 2014).

6. Tới năm 2020, sổ BHXH sẽ được thay thế bằng thẻ BHXH (Căn cứ vào khoản 2, yếu tố 96 Luật BHXH 2014).

H.Lê

Người công tích


Tham khảo thêm: bds