Bao bọc giờ TP. Hồ Chí Minh biến thành trung tâm vốn đầu tư tầm cỡ quốc tế?

Tại diễn đài, ông Nguyễn Thành Phong Chủ toạ Ủy ban quần chúng TP. Hồ Chí Minh cho nhân thức, hoạt động mua bán tài chính có vai trò quan trọng trong việc huy động các nguồn lực phố hội, góp phần dùng hiệu quả nguồn vốn. Đây còn là nhân tố mấu chốt xúc tiến vững mạnh kinh tế của rất nhiều các thành phố trên thế giới, tại NewYork phục vụ nguồn vốn chiếm giữ tỷ trọng 46% trong tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế, tại London (Anh) là 42%, tại Thượng Hải (China) là 27% và tại Singapore là 29%.

"Yếu tố đó cho thấy, mô phỏng phát triển của các đô thị đa phần phụ thuộc hoạt động mua bán vốn đầu tư và việc xuất hiện nên một Trọng tâm vốn đầu tư quốc tế là xu thế thế tất của thời đại, là công đoạn bắt buộc phải trãi qua khi trở thành thị trấn toàn cầu", Chủ toạ Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh chắc chắn.

Đối với TP. HCM, ngay trong khoảng năm 2002, nhằm bắt kịp với khuynh hướng thời đại, đô thị đã có khát vọng biến thành Trọng tâm tài chính của khu vực và dần dần hội nhập toàn cầu. Vì vậy, ngay từ năm 2001, hoạt động mua bán tài chính đã được xác định là một trong 9 ngành dịch vụ chủ chốt của thành phố và ngay trong khoảng năm 1998, Sở Đàm phán chứng khoán đã được thiết kế tại thành phố.

TP. HCM hiện là địa bàn hoạt động của 48 trụ sở chính các TCTD, 29 chi nhánh của ngân hàng nước ngoài, 413 chi nhánh của các TCTD, 1.616 phòng thương lượng và 25 văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài. Tính đến ngày 30/9/2019, trên khu vực Tp HCM, huy động vốn ước đạt gần 2 triệu 400 nghìn tỷ đồng (chiếm hữu 27,91 % tỷ lệ vốn vận động cả nước), dư nợ nguồn vốn vay đạt 2 triệu 200 nghìn tỷ đồng (chiếm hữu 27,96 % tỷ trọng dư nợ của cả nước). 

Thành phố còn là mai mối để dòng vốn quốc tế chảy vào Việt Nam với lượng kiều ân hận gửi về hàng năm ổn định ở mức 5 tỷ USD. Đến ngày 30/9/2019, kiều hối hận chuyển về TP. HCM ước đạt 3,3 tỷ đô la. Lượng đầu tư, mua cũ rích phần của gần 3.300 nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tham gia Tp HCM năm 2018 cũng đạt khoảng 6 tỷ đô la Mỹ.

Phó Thống đốc NHNN, ông Nguyễn Kim Anh nghĩ là, việc xây đắp TP.HCM trở thành trọng điểm nguồn vốn tầm cỡ khu vực và quốc tế có ý nghĩa khác lạ hoành tráng, là yếu tố mang tầm vóc kế hoạch của đất nước, có tầm tác động sâu rộng đến cục bộ nền kinh tế Việt Nam. Ông khuyến nghị một số điểm đối với "Đề án Phát triển TP.HCM thành trung tâm nguồn vốn khu vực và quốc tế".

Thứ nhất, TP.HCM cần kiên cường thực hiện hiệu quả cách thức đặc biệt theo tinh thần Quyết nghị 54/2017/QH14 của Quốc hội về thể nghiệm cơ chế, chế độ đặc biệt sản xuất TP.HCM mà địa phương đã và đang thi hành gần 2 năm qua.

Thứ hai, TP.HCM dành đầu tiên dồn vào một chỗ vào 4 bỗng phá ý tưởnrg gồm: Thể giễu cợt, cơ sở vật chất cơ sở (nhất là cơ sở vật chất giao thông, logistics, ICT, cơ sở thanh toán…), nguồn nhân lực chất lượng tốt và kỹ thuật – kĩ nghệ.

Thứ ba, theo Phó Thống đốc, TP. HCM cần niềm nở chỉ huy, phối phù hợp thi hành hiệu quả Quyết định 986/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 về ý tưởnrg phát hành ngành nhà băng và Quyết định 242/ QĐ-TTg ngày 28/2/2019 phê ưng chuẩn Đề án "Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng tới năm 202"; cũng như Ý tưởnrg đất nước về vốn đầu tư đầy đủ (mà Chính phủ sẽ ban hành trong thời điểm đến).

Thứ tư, thú vị các công ty tài chính quốc tế đến đặt hội sở thương lượng và mở rộng hoạt động tại vn phê duyệt việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh tế - phố hội, khác lạ là môi trường kinh doanh. song song, tăng mạnh cách tân hành chính trong ngành tài chính - tiền tệ để góp phần giảm chi tiêu giao dịch, tăng tính minh bạch, và nâng cao hiệu quả hoạt động chu chuyển vốn cũng như cung ứng các dịch vụ tài chính.

Thứ năm, tạo điều kiện thú vị đội ngũ chuyên gia, nguồn nhân lực chất lượng tốt (nhất là trong các ngành then chốt như nguồn vốn – ngân hàng, ICT, giáo dục, y tế, quản lý hành chính công, liên lạc, môi trường, KH-CN….) đến sinh sống, khiến cho việc dài lâu tại TP HCM. Nỗ lực đưa Thành phố trở thành một trong những đô thị đáng sống và khiến việc trong khu vực và quốc tế.  

Trong khoảng góc nhìn của chuyên gia, TS. Nai lưng Du Lịch, Thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ nghĩ rằng, dù rằng tiêu chí xây dựng TP.HCM biến thành trọng tâm tài chính quốc tế đã được xác định từ lâu, dĩ nhiên tới bây giờ mọi ý tưởng vẫn đang dang dở, thậm chí vai trò còn giảm dần, xét về quy mô hoạt động mua bán vốn đầu tư đối với cả nước.

Theo ông Lịch, nhường như ý tưởng xây đắp Trọng tâm vốn đầu tư TP.HCM theo định hướng của Bộ Chính trị đến năm 2020 ít được nhắc tới trong những năm cách đây không lâu.

Ông Lịch nghĩ rằng, Đề án Tạo ra TP.HCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế cần được khiến rõ về mặt chủ trương. Xác định lại xem Đề án là sự nối tiếp công tác trước đó bị cách biệt hay dồn vào một chỗ chủ chốt tham gia nâng vị trí vai trò của TP.HCM với một góc nhìn mới. 

Vị chuyên gia này nghĩ rằng TP.HCM cần đặt ra lịch trình tiêu chí từng giai đoạn để xây đắp sườn trọng tâm vốn đầu tư quy mô lớn. Theo đó, trong công đoạn đầu Chính phủ cần thống nhất, xác định chủ trương Kế hoạch phát triển kinh tế- thị trấn hội 10 năm 2021-2030 để triển khai các chính sách và chế độ cụ thể.

Ngọc Bích

Trí thức trẻ/ SBV


Có thể bạn quan tâm: gia dat saigon