[Cập nhật liên tục] Toàn cảnh kết quả kinh doanh của các nhà băng quý 3/2019

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) vừa thông báo BCTC thích hợp nhất quý 3/2019. 

[Cập nhật liên tục] Toàn cảnh kết quả kinh doanh của các ngân hàng quý 3/2019 - Ảnh 1.

Theo đó, trong quý 3, lãi trước thuế của nhà băng đạt 1.030 tỷ đồng, tăng đến 224% so với cùng kỳ.

Chi tiết, doanh thu lợi nhuận thuần của Sacombank trong kỳ tăng tới 41% lên 2.925 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi trong khoảng hoạt động phục vụ tăng 19% đạt 747 tỷ; hoạt động kinh doanh ngoại ăn năn lợi nhuận 202 tỷ, tăng 31%. Lợi nhuận trong khoảng mua bán chứng khoán, lợi nhuận từ hoạt động khác đều khả quan hơn so với cùng kỳ. Theo đó, tổng thu nhập hoạt động của Sacombank trong quý 3 tăng 36% đạt hơn 4.000 tỷ.

Lũy kế 9 04 tuần đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 2.491 tỷ đồng, tăng 89%. Lợi nhuận ròng đạt 1.923 tỷ, cao hơn 2 lần mức làm được cùng kỳ.

Trong 9 04 tuần, tổng thu nhập hoạt động của nhà băng đạt hơn 10.800 tỷ, tăng 36%; trong đó các mảng buôn bán đều có kết quả khả quan. Nhà băng đã chi 6.686 tỷ cho chi phí hoạt động, tăng 22,3% so với cùng kỳ; trích 1.684 tỷ đồng cho chi tiêu ngừa rủi ro trong 9 tháng, tăng 43%.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Sacombank là 450.200 tỷ đồng, tăng 10,9% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 13,2% đạt 290.477 tỷ. Huy động tiền gửi của đối tượng mua hàng tăng 14,3% đạt 399.370 tỷ đồng.

Cuối bốn tuần 9, nợ xấu nội bảng tại Sacombank là 5.808 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 3% so với hồi đầu năm, mức tăng này thấp hơn phổ biến so với vững mạnh nguồn đầu tư. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của Sacombank giảm từ 2,2% xuống còn 2%. Tính thêm cả số trái phiếu của VAMC, ước lượng tỷ lệ nợ xấu của Sacombank cuối tháng 9 là khoảng 11,6%, giảm khá phổ quát so với mức 14,7% hồi đầu năm.

Lãi dự thu của nhà băng cũng có chuyển biến tích cực. Các khoản lãi, phí phải thu tại ngày 30/9 là 20.610 tỷ đồng, giảm khá phổ biến so với mức 23.154 tỷ đồng hồi đầu năm. Các khoản phải thu cũng giảm trong khoảng 23.729 tỷ đồng xuống còn 21.369 tỷ đồng.

Dường như, triến trình giải quyết nợ xấu tại Sacombank đang được đẩy nhanh hơn. Trong 9 tháng, lợi nhuận từ hoạt động khác (bao gồm thu hồi giải quyết nợ) tăng tới 176%, đạt 845 tỷ đồng.


Tham khảo thêm: mua dat