Đề xuất quyền biểu quyết hội nghị nhà bình thường cư theo m2 - VnExpress Kinh Doanh

HoREA kiến nghị hội nghị nhà bình thường cư nên tính mỗi m2 quy mô tương ứng một phiếu biểu quyết thay vì theo từng căn hộ.

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa báo cáo bản góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế điều hành, dùng nhà phổ biến cư, trong đó có điểm mới là kiến nghị tính quyền biểu quyết hội nghị nhà bình thường cư theo tổ chức m2.

Theo qui định hiện hành, quyền biểu quyết tại hội nghị tòa nhà phổ biến cư, cụm nhà phổ biến cư được tính theo đơn vị căn hộ. Theo đó, mỗi căn hộ tương ứng với một phiếu biểu quyết. Đối với phần quy mô khác trong nhà tầm thường cư ko phải là căn hộ thì mỗi phần diện tích sàn xây đắp tương đương với diện tích sàn xây dựng của căn hộ lớn nhất theo kiến tạo được phê thông qua tại nhà bình thường cư đó có một phiếu biểu quyết.

Tất nhiên, Hiệp hội nhận thấy luật pháp hiện giờ không công bằng giữa những người sở hữu căn hộ lớn, vừa hoặc bé nhỏ. Ngoài ra với nhà đầu tư, người sở hữu phần diện tích khác, mỗi phần quy mô sàn xây đắp tương đương với diện tích sàn xây đắp của căn hộ có diện tích lớn nhất, là bất cập.

Vì nhân tố này làm cho nhà đầu tư và người sở hữu phần quy mô khác bị thiệt thòi. Do vậy, Hiệp hội buộc phải quyền biểu quyết này nên tính theo tổng số m2 như cách tính quyền biểu quyết trong công ty cổ lỗ phần.

Vũ Lê


Có thể bạn quan tâm: gia nha dat