Geleximco sẽ đầu tư công trình gần 300 ha tại Văn Giang - VnExpress Kinh Doanh

Hưng Yên Khu thị trấn Đại An tại thị xã Văn Giang sau khi hoàn thành có quy mô cư dân khoảng 42.000 người. 

UBND tỉnh giấc Hưng Yên ổn vừa phê ưng chuẩn đồ án quy hoạch tỷ trọng 1/500 Khu thành phố Đại An. Nhà đầu tư dự án là Tổ chức kinh doanh cổ phần Đầu cơ xây dựng Đại An - công ty con của Tổ chức Geleximco.

Dự án rộng 293,9 ha, thuộc đô thị Như Quỳnh, xã Tân Quang quẻ (huyện Văn Lâm) và phường Nghĩa Trụ (quận Văn Giang). Khi hoàn thành, công trình sẽ có quy mô dân số khoảng 42.000 người.

Tỉnh giấc Hưng Im lúc trước chỉ được nhân thức tới với mảng bất động sản kĩ nghệ và một số công trình thành phố sinh thái, trong đó có Khu đô thị Ecopark do Công ti cũ kĩ phần Đầu cơ và Phát triển thị trấn Việt Hưng (Vihajico) làm nhà đầu tư. Tuy nhiên, vừa qua, vài nhà đầu tư có động thái phân tích những dự án lớn tại đây. 

Tháng 7, Tập đoàn Vingroup được UBND thức giấc Hưng Yên phê chuẩn y lập quy hoạch dự án Khu đô thị phía Đông sông Điện Biên với tổng quy mô dự định 232 ha. Tổ chức trực thuộc Tập đoàn Hoà Phát hồi 04 tuần 6 cũng xin bằng lòng chủ trương đầu cơ một loạt dự án, trong đó ngoài các khu công nghệ còn có Khu thành phố tại quận Ân Thi, quy mô 150 ha.

MIK Group cũng mới đề nghị được thăm dò, lập quy hoạch, bắt buộc đầu cơ công trình Khu thị trấn Villa Park Hưng Yên ổn, diện tích khoảng 830 ha tại 5 xã thuộc quận Văn Giang và Yên ổn Mỹ.

Nguyễn Hà


Xem thêm: gia nha dat