Hóa chất căn bản Miền Nam (CSV): 9 tháng lợi nhuận trước thuế 228 tỷ đồng, kết thúc 78% ý tưởnrg năm

CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam (mã chứng khoán CSV) thông báo thông báo tài chính phù hợp nhất quý 3/2019 với doanh thu giảm nhẹ 3,5 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 388,2 tỷ đồng. Lãi gộp từ bán hàng và cung cấp phục vụ đạt 109 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 28,1%.

Chi phí tài chính trong quý mà chủ đạo là chi tiêu lợi nhuận mượn gấp đôi cùng kỳ, đạt 3,6 tỷ đồng, khi mà thu nhập vốn đầu tư giảm gần 1 tỷ đồng, còn 5,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi tiêu điều hành bán hàng trong quý đột ngột giảm gần người tình so với cùng kỳ, còn 8,9 tỷ đồng chủ chốt do khoản hoàn nhập ngừa ghi kiếm được trong quý.

Kết quả, quý 3 Hóa chất Căn bản Miền Nam lợi nhuận sau thuế 67 tỷ đồng, tăng 5,5% so với quý 3 năm rồi, trong đó lãi sau thuế thuộc về cổ hủ đông tổ chức kinh doanh mẹ đạt 64,1 tỷ đồng.

Hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV): 9 tháng lãi trước thuế 228 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 thu nhập thuần đạt 1.146 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,8% so với cùng kỳ và chấm dứt trên 78% chiến lược lợi nhuận cả năm.

Doanh thu vốn đầu tư giảm 6,3 tỷ đồng, chi phí nguồn vốn tăng 3,6 tỷ đồng, tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 4,3 tỷ đồng là những duyên do chính làm cho LNTT còn 227,7 tỷ đồng, giảm 4,6% so với cùng kỳ và hoàn thành 77,7% tiêu chí lãi được ủy quyền cả năm.

LNST còn 181,7 tỷ đồng, giảm 4,5% so với lãi làm được 9 bốn tuần đầu năm 2018, trong đó LNST ghi nhận về cho cổ đông tổ chức kinh doanh mẹ đạt 178 tỷ đồng. EPS đạt 4.028 đồng.

Tính tới hết quý 3/2019 Hóa chất cơ bản Miền Nam còn 43 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn ở nhà băng (giảm 11 tỷ đồng so với đầu năm), còn 95 tỷ đồng bạc gửi ngắn hạn (giảm 19 tỷ đồng so với đầu năm) và tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 năm còn 110 tỷ đồng (giảm 120 tỷ đồng so với đầu năm).

Dường như đó dư mượn nợ thuê vốn đầu tư ngắn hạn còn 67 tỷ đồng (tăng 17 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê nguồn vốn dài hạn 120 tỷ đồng (tăng 73 tỷ đồng so với đầu năm).

Đọc thêm BCTC quý 3/2019

Mạnh Linh

Theo Nhịp sống kinh tế


Có thể bạn quan tâm: mua nha