IDI chuẩn y phương án sản xuất gần 30 triệu cổ lỗ phiếu trả cổ lỗ tức còn lại năm 2018

CTCP Đầu cơ và Phát hành Đa nước nhà I.D.I (mã chứng khoán IDI) vừa chuẩn y việc triển khai phát triển cũ kĩ phiếu trả cổ lỗ tức còn lại năm 2018.

Theo đó IDI dự định phát hành gần 29,7 triệu cổ phiếu trả cũ rích tức tỷ trọng 15% cho cổ đông. Trị giá sản xuất theo mệnh giá gần 297 tỷ đồng. Tài chính sản xuất lấy từ lãi sau thuế chưa phân chia tại BCTC kiểm toán năm 2018.

Kết quả buôn bán, năm 2018 thu nhập thuần đạt gần 6.343 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm 2017 và mới chấm dứt 92,5% kế hoạch được giao. Lãi sau thuế bỗng biến đạt gần 644 tỷ đồng, tăng 87,7% so với năm 2017 và vượt đến 11% tiêu chí lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ phó thác. Tổng LNST chưa phân phối tới cuối năm 2018 đạt 470 tỷ đồng.

IDI thông qua phương án phát hành gần 30 triệu cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2018 - Ảnh 1.

Theo thông báo từ phía tổ chức kinh doanh, doanh thu năm 2018 vững mạnh mạnh do công ty đã thực hiện công tác phát triển thị trường tốt, khác lạ là hoạt động mua bán TQuốc. Trong khi đó năm 2018 công ti bổ sung thêm vật phẩm mới là hàng điểm tâm thủy sản với hơn 1.000 tỷ đồng số tiền thu về từ việc bán sản phẩm. Còn lợi nhuận tăng đột nhiên biến so với cùng kỳ nhờ ưu điểm khi những đơn vị cùng ngành nghề chạm mặt khó khăn vì không đủ sức khỏe tài chính và không tự chủ được nguồn chất liệu như công ti.

Riêng 6 04 tuần đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt 3.711 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ còn lợi nhuận sau thuế lại giảm 28,6%, còn 226 tỷ đồng. Duyên cớ lãi nửa đầu năm nay giảm sút do chi phí giá vốn đội lên cao.

Nam Sơn

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: bds