Lãi quý 3/2019 của một nhà băng bất thần tăng đến 54 lần so với cùng kỳ

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) vừa báo cáo BCTC hợp nhất quý 3/2019.

Đáng chú ý, lãi trước thuế quý 3 của nhà băng tăng bỗng biến, đạt 497 tỷ đồng, cao gấp 23 lần mức đạt được cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 400 tỷ, gấp 54 lần cùng kỳ. 

Trong đó, thu nhập lợi nhuận thuần quý 3 của MSB tăng đến 58% đạt 864 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận trong khoảng hoạt động phục vụ cũng tăng vọt 110% đạt 162 tỷ; lợi nhuận trong khoảng mua bán chứng khoán đầu cơ đạt 147 tỷ, tăng 72%; lãi trong khoảng hoạt động khác tăng gần 5 lần lên 463 tỷ. Chỉ có hoạt động ngoại ăn năn và mua bán chứng khoán kinh doanh kém khả quan hơn.

Theo đó, doanh thu hoạt động quý 3 của MSB tăng 78% đạt gần 1.700 tỷ. Chi tiêu hoạt động tăng 23,5% lên 681 tỷ, chi tiêu đề phòng tăng mạnh 46% lên 506 tỷ.

Lũy kế 9 bốn tuần đầu năm, lãi trước thuế 9 tháng của MSB đạt 1.064 tỷ đồng, cao gấp 3,6 lần cùng kỳ. Mức lớn mạnh tuyệt vời này có được nhờ doanh thu lãi thuần, hoạt động phục vụ tăng cường. Dường như, lợi nhuận trong khoảng hoạt động khác tăng bỗng biến, tăng 75% đạt 776 tỷ đồng.

Ngoài ra đó, chi phí hoạt động chung của 9 tháng chỉ tăng nhẹ 2,2% lên 1.671 tỷ, chi phí phòng ngừa còn giảm 6,3% xuống còn 765 tỷ.

Cuối 04 tuần 9, tổng của nả của nhà băng đạt 148.342 tỷ đồng, tăng 7,7% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 18,6% đạt 57.828 tỷ đồng. Vận động tiền gửi đối tượng mua hàng tăng 21,7% đạt 77.343 tỷ đồng.

Nợ xấu nội bảng tại ngày 30/9 là 1.663 tỷ, tăng 13,5% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho mượn khách hàng giảm xuống 2,88%.

Ngọc Bích

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: gia dat saigon