Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp

CTCP Đầu cơ và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I (IDI): Ngày 28/10 – ngày ĐKCC nhận cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 5% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 500 đồng). Thời gian thanh toán 12/11/2019. Đồng thời công ti cũng chốt danh sách cổ hủ đông phát triển 29,7 triệu cổ phiếu trả cũ kĩ tức tỷ lệ 15%.

CTCP Mía tuyến đường Sơn La (SLS): Ngày 25/10 – ngày ĐKCC nhận cổ hủ tức năm 2018-2019 bằng tiền tỷ trọng 50% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 5.000 đồng). Thời gian thanh toán 18/11/2019.

CTCP Đầu tư sản xuất công nghiệp và vận chuyển vận (TCD): Ngày 22/10 – ngày ĐKCC kiếm được cổ tức bằng tiền tỷ trọng 5% (01 cũ kĩ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian trả tiền 22/11/2019. Đồng thời công ti cũng chốt danh sách cổ hủ đông tạo ra hơn 3,82 triệu cổ phiếu trả cổ hủ tức năm 2018 tỷ lệ 10% cho cũ rích đông. Trị giá sản xuất theo mệnh giá hơn 38,2 tỷ đồng.

CTCP In số 4 (IN4): Ngày 22/10 – ngày ĐKCC nhận tạm thời ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian trả tiền 14/11/2019.

CTCP Xây đắp số 3 Hải Phòng (HC3): Ngày 24/10 – ngày ĐKCC kiếm được cũ rích tức bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian trả tiền 12/11/2019.

CTCP Nước sạch sẽ Quảng Ninh (NQN): Ngày 25/10 – ngày ĐKCC kiếm được cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5,36% (01 cũ kĩ phiếu nhận 536 đồng). Thời gian thanh toán 20/11/2019.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: gia dat saigon