Lợi nhuận trong khoảng công ti liên doanh liên kết giảm người ấy, VnSteel (TVN) báo lợi nhuận 9 04 tuần giảm 43% so với cùng kỳ

Tổng tổ chức kinh doanh Thép Việt Nam – CTCP (VnSteel – mã chứng khoán TVN) công bố công bố vốn đầu tư thích hợp nhất quý 3/2019 với thu nhập và lãi đều giảm sút so với cùng kỳ.

Chi tiết, tính riêng quý 3 thu nhập thuần đạt 5.702,5 tỷ đồng, giảm 7,6% so với quý 3 năm rồi, khi mà chi tiêu giá vốn chỉ giảm 6,6% nên lãi gộp thu về còn 168 tỷ đồng, giảm mạnh 36% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 2,9%.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 18,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi âm 126,1 tỷ đồng. Chi phí vốn đầu tư trong quý hơn 64 tỷ đồng, trong đó riêng chi trả lãi mượn gần 50 tỷ đồng.

Tính đến hết quý 3/2019 VnSteel còn 536 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 3 tháng. Ngoài ra công ty còn 452 tỷ đồng bạc gửi kỳ hạn trên 3 04 tuần tới dưới 1 năm và 28 tỷ đồng tiền gửi trên 1 năm. Tổng tiền mang đi gửi hơn 1.000 tỷ đồng.

VnSteel cũng ghi nhận tổng nợ phải trả giảm 189 tỷ đồng so với đầu năm, còn 6.043 tỷ đồng, trong đó riêng dư mượn nợ thuê vốn đầu tư ngắn hạn 3.341 tỷ đồng (giảm 227 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê nguồn vốn dài hạn gần 38 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý các công ty liên doanh câu kết mang về 85 tỷ đồng lợi nhuận, chưa bằng 1/3 số lợi nhuận 275 tỷ đồng ghi nhận trong quý 3 năm rồi.

Doanh thu giảm kéo theo chi tiêu bán hàng giảm 33 tỷ đồng, còn gần 63 tỷ đồng, còn chi tiêu quản lý đơn vị cũng giảm được 13 tỷ đồng, còn gần 98 tỷ đồng.

Những xuất xứ trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 3 còn 41,77 tỷ đồng, bằng 29% lợi nhuận đạt được trong quý 3 năm ngoái, trong đó lãi sau thuế thuộc về cổ hủ đông công ti mẹ chỉ 24,9 tỷ đồng.

Lãi từ công ty liên doanh liên kết giảm một nửa, VnSteel (TVN) báo lãi 9 tháng giảm 43% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Lũy kế 9 bốn tuần đầu năm 2019 thu nhập thuần đạt 17.982 tỷ đồng, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm rồi và chấm dứt trên 85,6% kế hoạch năm.

Doanh thu nguồn vốn tăng 128 tỷ đồng, lên 202 tỷ đồng; chi tiêu nguồn vốn tăng 97 tỷ đồng, lên 270 tỷ đồng; và phần lợi nhuận/lỗ trong khoảng công ty liên doanh hòa hợp đạt 225 tỷ đồng, giảm 275 tỷ đồng so với cùng kỳ; chi tiêu bán hàng giảm 38 tỷ đồng, chi tiêu quản lý doanh nghiệp giảm 16 tỷ đồng là những xuất xứ chính tác động khiến lợi nhuận trước thuế còn 504 tỷ đồng, giảm 41,8% so với cùng kỳ nhưng cũng giúp công ty vượt đến 68% mục tiêu lãi cả năm mà ĐHCĐ uỷ thác.

Lãi từ công ty liên doanh liên kết giảm một nửa, VnSteel (TVN) báo lãi 9 tháng giảm 43% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Lợi nhuận sau thuế còn 445 tỷ đồng, giảm sâu tới 43% so với lãi đạt được 9 tháng đầu năm ngoái. Trong đó lãi sau thuế thuộc về cổ hủ đông tổ chức kinh doanh mẹ đạt hơn 390 tỷ đồng. EPS đạt 1.034 đồng.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý còn 3.768 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng tài sản tăng 226 tỷ đồng, lên 15.118 tỷ đồng.

Tham khảo BCTC quý 3/2019

Nam Hà

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: mua nha