Ngày Gia đình vietnam (28/6) có thể trở thành ngày nghỉ lễ

Xem xét thêm một ngày nghỉ lễ

Trong Kỳ họp thứ 7, Bộ trưởng Bộ Công lao – Thương binh và Phường hội, trưởng ban soạn thảo dự thảo Bộ luật Công sức sửa đổi, đã xin rút đề xuất gia tăng một ngày nghỉ có hưởng lương cho người công lao tham gia ngày 27/7. Duyên cớ của việc xin rút này bắt nguồn trong khoảng sự không đồng tình của nhiều đại biểu Quốc hội.

Đương nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lấy quan niệm các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự thảo Bộ luật và kiến nghị của Tổng Liên đoàn Công phu vietnam về điều này. Theo đó, rộng rãi ý kiến yêu cầu tiếp diễn yêu cầu bổ sung qui định về việc gia tăng ngày nghỉ hưởng nguyên lương đối với người công lao và lựa chọn ngày Mái nhà vn (28/6).

Trước những quan điểm này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa ra hai phương thức để các Đại biểu Quốc hội bàn thảo tại hội trường vào ngày 23/10 trong khuôn khổ ngày làm cho việc thứ 3, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

- Phương thức 1: không bổ sung ngày nghỉ lễ.

- Phương thức 2: bổ sung một ngày người công sức được nghỉ làm cho việc, hưởng nguyên lương và chọn ngày Gia đình vietnam (ngày 28/6 dương lịch).

Tăng tuổi hưu

Công bố tóm tắt Tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Công sức (sửa đổi) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề cập tới tuổi nghỉ hưu. Theo đó, Chủ trương nhân tố chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu chung đối với người công huân là nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng tại Nghị quyết số 28-NQ/TW với tiêu chí dài lâu để chủ động đối phó với khuynh hướng già hóa dân số diễn ra nhanh của vn, phục vụ nhu cầu của hoạt động mua bán công trạng.

Đương nhiên, vẫn có 2 ý kiến khác nhau về nhân tố này. Quan điểm thứ nhất nghĩ là, cần quy định rõ lộ trình thực hiện trong dự thảo Bộ luật như phương thức Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 7. Ý kiến thứ hai nghĩ là, chỉ nên quy định về nguyên tắc để giao Chính phủ quy định, chỉ dẫn cho thích hợp với lĩnh vực nghề, tính chất công tác, không gian và điều kiện lao động, địa bàn và cung, cầu của thị trường công trạng, khuynh hướng già hóa dân số..., không một mực phải có lộ trình đồng nhất đối với các nhóm công trạng khác biệt và người công lao (nhất là lực lượng công sức trực tiếp) sẽ dễ chấp nhận hơn.

Tăng giờ làm cho

Những đặc biệt xung quanh việc mở mang khung ký hợp đồng khiến cho thêm giờ tối đa (Nhân tố 107), cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu trong công bố. Về ý kiến của chính mình, UBTVQH cho rằng giảm giờ khiến là khuynh hướng hiện đại, khác lạ trong bối cảnh kĩ nghệ ngày một sản xuất, tay nghề người lao động càng ngày càng cao, cần giảm thì giờ làm cho việc để bảo đảm sức khỏe và bình an cho người công trạng.

Bên cạnh đó, Việc tăng thời giờ làm cho thêm trong yếu tố kiện công việc thanh tra, kiểm tra, giễu cợt tài giải quyết vi phạm còn hạn nhạo báng sẽ có thể dẫn tới hiện trạng doanh nghiệp lợi dụng ngày giờ khiến cho thêm, khai thác tối đa sức công huân, hậu quả là người công huân sẽ hết sạch sức công trạng sớm hơn so với tuổi công lao.

Chính bởi vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đống ý việc đề xuất mở mang khung thỏa thuận giờ làm thêm tối đa dù thực tại người sử dụng công sức và người công tích có yêu cầu. Dĩ nhiên, Chính phủ vẫn ước muốn tiếp tục trình Quốc hội phương thức tăng ngày giờ khiến cho thêm như đã trình tại kỳ họp thứ 7 để Quốc hội tiếp tục thảo luận. Chính cho nên, UBTVQH cũng đưa ra 2 phương thức để xin quan điểm các ĐBQH.

- Phương án 1: qui định theo hướng giữ sườn thỏa thuận giờ làm thêm tối đa như Bộ luật hiện hành, nhưng cần ghi rõ nâng thời giờ khiến thêm theo bốn tuần là 40 giờ/bốn tuần thay vì 30 giờ/bốn tuần và bổ sung luật pháp cụ thể về các trường thích hợp được tổ chức làm cho thêm giờ trong khoảng trên 200 giờ đến 300 giờ/năm để người công tích nhân thức, làm hạ tầng cho việc giám sát vâng lệnh, bảo vệ được lợi quyền, sức khỏe của người công huân.

- Cách thức 2: nâng khuông thỏa thuận giờ khiến cho thêm tối đa từ 300 giờ theo luật pháp hiện hành lên 400 giờ/năm theo yêu cầu của Chính phủ. Pháp luật theo phương thức này không khống nhạo báng thời gian khiến cho thêm giờ theo 04 tuần, nhưng Chính phủ phải tiếp diễn phân tích các kiến nghị của đại biểu Quốc hội, chuẩn bị danh mục cụ thể các đơn vị quản lý, nghề được mở mang khung khiến thêm từ trên 300 giờ tới 400 giờ, đánh giá ảnh hưởng và bổ sung luật pháp trả tiền công lũy tiến khiến thêm giờ kể trong khoảng giờ thứ 201 hoặc từ giờ thứ 301 trở đi và trình Quốc hội dự thảo Nghị định chi tiết.

Linh Anh

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: bat dong san