Nguồn đầu tư đổ vào BĐS gần 1,5 triệu tỷ đồng - VnExpress Kinh Doanh

Tính đến 04 tuần 8, nguồn đầu tư đổ vào bất động sản tăng gần 14,6% so với cuối năm 2018, đạt 1,5 triệu tỷ đồng.

Theo Lên tiếng của Ngân hàng nhà nước gửi lên Quốc hội, tính tới hết 04 tuần 8/2019, tín dụng chảy tham gia bất động sản (bao gồm cả mục đích kinh doanh và mục đích dùng) choán hơn 19% tổng dư nợ nền kinh tế.

Trước đó, Phó thống đốc Nhà băng nhà nước Đào Minh Tú cho biết, tính đến 30/8/2018, vững mạnh tín dụng toàn nền kinh tế đạt 8,5%, tức đạt hơn 7,82 triệu tỷ đồng. Ước tính theo con số này, nguồn đầu tư đổ vào BĐS tính tới bốn tuần 8 khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.

Nhà băng nhà nước cũng cho nhân thức sẽ tiếp tục giữ vững ngặt nghèo tín dụng vào các lĩnh vực tiềm tàng không may như bất động sản, chứng khoán...

Trong khi đó, theo số liệu của công bố tính tới bốn tuần 8/2019, nguồn đầu tư đổ tham gia lĩnh vực kĩ nghệ tăng gần 6,8% so với cuối năm 2018, chiếm đoạt tỷ trọng 19,6%; nguồn đầu tư  ngành nghề xây dựng tăng 7,6%, chiếm đoạt gần 9,7%. Nguồn vốn vay cho ngành dịch vụ tăng gần 9,3%, chiếm hữu 61,8%.

Dư nợ tín dụng đối với ngành nghề nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 6% so với cuối năm 2018, chiếm đoạt gần 24,3% tổng dư nợ đối với nền kinh tế; tổ chức bé bỏng và vừa tăng 11,4%, chiếm gần 18,7%; ngành xuất khẩu tăng hơn 13%, choán 3,16%; ngành công nghiệp hỗ trợ tăng 1,85%, chiếm giữ 2,91%; tổ chức ứng dụng công nghệ cao tăng 22%, chiếm giữ 0,41%.

Cập nhật đến cuối 04 tuần 9/2019, nguồn vốn vay đối với nền kinh tế tăng 9,4% so với đầu năm.

Quỳnh Trang


Xem nhiều hơn: dat xanh