Nguồn vốn vay đổ tham gia bất động sản gần 1,5 triệu tỷ đồng - VnExpress Kinh Doanh

Tính tới bốn tuần 8, nguồn vốn vay đổ vào bất động sản tăng gần 14,6% so với cuối năm 2018, đạt 1,5 triệu tỷ đồng.

Theo Công bố của Nhà băng nhà nước gửi lên Quốc hội, tính đến hết bốn tuần 8/2019, nguồn vốn vay chảy tham gia bất động sản (bao gồm cả mục đích kinh doanh và mục đích dùng) chiếm giữ hơn 19% tổng dư nợ nền kinh tế.

Trước đó, Phó thống đốc Nhà băng nhà nước Đào Minh Tú cho nhân thức, tính đến 30/8/2018, lớn mạnh nguồn vốn vay toàn nền kinh tế đạt 8,5%, tức đạt hơn 7,82 triệu tỷ đồng. Ước lượng theo con số này, nguồn đầu tư đổ vào BĐS tính tới tháng 8 khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.

Ngân hàng nhà nước cũng cho biết sẽ tiếp diễn giữ vững nghiêm ngặt tín dụng vào các ngành nghề tiềm ẩn không may như BĐS, chứng khoán...

Ngoài ra đó, theo số liệu của công bố tính tới bốn tuần 8/2019, nguồn đầu tư đổ tham gia ngành kĩ nghệ tăng gần 6,8% so với cuối năm 2018, choán tỷ trọng 19,6%; nguồn vốn vay  lĩnh vực xây dựng tăng 7,6%, chiếm hữu gần 9,7%. Nguồn vốn vay cho ngành nghề dịch vụ tăng gần 9,3%, chiếm đoạt 61,8%.

Dư nợ nguồn đầu tư đối với ngành nghề nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 6% so với cuối năm 2018, chiếm giữ gần 24,3% tổng dư nợ đối với nền kinh tế; công ty tí hon và vừa tăng 11,4%, chiếm giữ gần 18,7%; lĩnh vực xuất khẩu tăng hơn 13%, chiếm hữu 3,16%; ngành nghề kĩ nghệ cung cấp tăng 1,85%, chiếm hữu 2,91%; doanh nghiệp ứng dụng kĩ nghệ cao tăng 22%, chiếm giữ 0,41%.

Cập nhật đến cuối bốn tuần 9/2019, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 9,4% so với đầu năm.

Quỳnh Trang


Tham khảo thêm: mua nha