Ông Vũ Quang Lãm chính thức khiến Chủ toạ HĐQT Saigonbank

Đại hội đã chuẩn y việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2014, theo đó, ông Vũ Quang quẻ Lãm chính thức giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ này. 

Lúc trước, vào bốn tuần 6/2018, ông Vũ Quang Lãm đã được HĐQT Saigonbank quyết định cho thôi giữ chức danh Giám đốc điều hành để trợ thì thời đảm nhiệm công tác của Chủ toạ HĐQT sau khi ông Phạm Văn Thông – nguyên Chủ tịch HĐQT thôi giữ nhiệm vụ do không còn là người thây mặt vốn góp theo ủy quyền của Thành ủy TP.HCM tại nhà băng.

Được nhân thức, ông Vũ Quang quẻ Lãm sinh ngày 5/9/1969, hiện là thây mặt phần vốn góp của các cổ đông là Văn phòng Thành ủy TP.HCM và Công ti TNHH một thành viên Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận.

Ông Lãm tốt nghiệp Đại học Nguồn vốn – Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh, Tấn sĩ Kinh tế (Đại học Kinh tế TPHCM), Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.

Tân Chủ toạ Saigonbank sinh ra là kế toán Công ti Sản xuất nhà quận 1; Nhân viên Xí nghiệp đóng gói hàng Xuất khẩu Tân Thuận; Chuyên viên phòng Đầu tư sửa chữa – Sở Nguồn vốn TP. HCM. Ông trải đời qua các chức vụ Phó Trưởng phòng Ngân sách – Sở Nguồn vốn TP. HCM; Trưởng phòng Đầu cơ tu bổ – Sở Nguồn vốn TP.HCM; Phó Tổng Giám đốc Công ti Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (trong khoảng 2013 – 4/2017).

Từ bốn tuần 4/2017 đến nay ông Lãm đảm nhiệm cán bộ thây mặt vốn Tổ chức kinh doanh TNHH một thành viên Xây đắp và Kinh doanh Nhà phú Nhuận.

Trong khoảng 04 tuần 6/2017 - 6/2018, ông Vũ Quang Lãm là Thành viên HĐQT, thây mặt quản lý vốn góp của các cổ đông Tổ chức kinh doanh TNHH một thành viên Xây đắp dự và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận, kiêm Tổng giám đốc Saigonbank.

ĐHĐCĐ của Saigonbank cũng đã phê duyệt danh sách 6 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, ngoài ông Vũ Quang quẻ Lãm còn có bà Trần Thị Phương Khanh; ông Nai lưng Thanh Giang; ông Trần Quốc Thanh; ông Nguyễn Cao Trí và một thành viên chủ quyền là bà Phạm Thị Kim Lệ.

Ngoài ra, đại hội đồng cổ lỗ đông cũng bầu Ban giữ vững nhiệm kỳ 2019 -2024 gồm có 3 thành viên là bà Đặng Thị Kiều Phước, bà Vũ Quỳnh Mai và bà Nguyễn Đào Phương Linh.

Ngọc Bích

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: bat dong san