PHR: LNTT 9 tháng công ti mẹ đạt 523 tỷ đồng, chủ đạo trong khoảng đền bù thi hành dự án

Cao su Phước Hoà (PHR) vừa lên tiếng BCTC riêng quý 3/2019 với thu nhập 256 try đồng, lãi trước thuế hơn 383 tỷ đồng, gấp gần 2 lần cùng kỳ. Trong đó, lãi tăng căn bản nhờ nảy sinh khoảng lợi nhuận khác hơn 329 tỷ đồng.

Lũy kế 9 04 tuần đầu năm 2019, PHR đạt thu nhập thuần gần 686 tỷ đồng và lãi trước thuế hơn 523 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 3% và 23% so với cùng kỳ năm trước.

PHR: LNTT 9 tháng công ty mẹ đạt 523 tỷ đồng, chủ yếu từ bồi thường thực hiện dự án - Ảnh 1.

Nhiều phần khoản doanh thu khác của PHR trong 9 tháng đầu năm là tiền thu đền bù thực hiện công trình với 331 tỷ đồng. Trong khi đó là 113 tỷ đồng thu nhập từ thanh lý tài sản khăng khăng.

PHR: LNTT 9 tháng công ty mẹ đạt 523 tỷ đồng, chủ yếu từ bồi thường thực hiện dự án - Ảnh 2.
PHR: LNTT 9 tháng công ty mẹ đạt 523 tỷ đồng, chủ yếu từ bồi thường thực hiện dự án - Ảnh 3.

Túc Mạch

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: mua nha