PV GAS: LNTT quý 3 giảm 9% xuống 3.688 tỷ đồng, nắm giữ 28.500 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi

Tổng Công ty khí vn (PVGAS, GAS) vừa lên tiếng BCTC phù hợp nhất quý 3/2019 với doanh thu thuần 19.038 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 5% so với quý 3/2018. Trong đó, thu nhập trong khoảng vận tải khí và bán khí tăng, ngược lại thu nhập xây lắp giảm.

Bên cạnh đó, giá vốn xây lắp đẩy mạnh làm lãi gộp tương ứng đạt 4.330 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ do giá vốn tăng cường.

Khấu trừ các chi phí, GAS ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 3.688 tỷ đồng, giảm 9% so với kết quả quý 3/2018.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, GAS đạt 58.030 tỷ doanh thu, tăng nhẹ so với mức 56.600 tỷ cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế luỹ kế đạt 11.317 tỷ đồng. tương đương cùng kỳ.

PV GAS: LNTT quý 3 giảm 9% xuống 3.688 tỷ đồng, nắm giữ 28.500 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi - Ảnh 1.

Tính tới thời điểm 30/9/2019, Công ti ghi kiếm được tổng của nả 62.558 tỷ đồng, trong đó của cải ngắn hạn dạt 42.492 tỷ và tài sản dài hạn 20.065 tỷ đồng. Ghi kiếm được, GAS có khoản tài chính khá dồi dào với hơn 5.933 tỷ tiền mặt và tương đương tiền mặt, đi cùng hơn 22.599 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Nợ phải trả Tổ chức kinh doanh xấp xỉ 15.299 tỷ đồng, nợ vay (ngắn và dài hạn) hơn 3.000 tỷ đồng, có giảm so với đầu kỳ. Vốn chủ chiếm hữu GAS hiện vào mức 47.259 tỷ đồng, trong đó bao gồm 18.946 tỷ quỹ đầu cơ tạo ra và 6.985,5 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân chia.

PV GAS: LNTT quý 3 giảm 9% xuống 3.688 tỷ đồng, nắm giữ 28.500 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi - Ảnh 2.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: mua nha