Tập đoàn FLC 'chốt' ngày chốt quyền phát hành thêm cũ kĩ phiếu tỷ trọng 1.000:422

Công ty cổ phần Công ty FLC (mã chứng khoán FLC) vừa công bố chốt quyền chào bán gần 300 triệu cổ lỗ phần cho cũ kĩ đông hiện hữu, tỷ trọng chào bán 42,2% tức mỗi cũ kĩ đông chiếm hữu 1.000 cũ rích phiếu sẽ có quyền tậu thêm 422 cũ kĩ phiếu sản xuất thêm.

Ngày đạt yêu cầu sau cuối là 24/10/2019 tương ứng ngày thương lượng không hưởng quyền là 23/10/2019.

Với giá tiền chào bán bằng mệnh giá, Cơ quan FLC có thể thu về gần 3.000 tỷ đồng nếu như việc sản xuất chấp hành thành công. Thời điểm chứng nhận đặt sắm và nộp tiền tìm cổ phiếu là từ 1/11/2019 tới 21/11/2019. Thời điểm chuyển nhượng quyền sắm trong khoảng ngày 01/11/2019 đến ngày 18/11/2019.

Trước đây, Cơ quan FLC đã thu được giấy đủ điều kiện chứng nhận chào bán cổ hủ phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp vào ngày 5/8. Công ti cũng đã từng chốt quyền tậu cổ phiếu tham gia 20/8 nhưng sau đó huỷ chốt để phù hợp với tình hình thực tại và hoạt động của Công ti.

Hiện công ti có vốn nhân tố lệ xấp xỉ 7.100 tỉ đồng, nếu tạo ra thành công, FLC sẽ là tổ chức cá nhân có vốn yếu tố lệ lên tới 10.100 tỷ đồng tương ứng trên 1 tỷ cũ rích phần lưu hành.

Toàn bộ số tiền gần 3.000 tỷ đồng dự định nhận được từ đợt phát hành thêm sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của Cơ quan và thực hiện vài công trình bất động sản, tăng vốn vấn đề lệ cho tổ chức kinh doanh con là Công ti TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) trong khoảng 1.300 lên 2.000 tỉ đồng…

Vừa qua, FLC lên tiếng sắp sửa IPO hãng hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) và cổ hủ phiếu FLC đạt 3 phiên tăng è liên tiếp với dư tậu è cổ lượng lớn.

Hải An

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: mua dat