Thu ngân sách giảm, Quảng Nam lo sợ ô tô Trường Hải bị khó khăn tứ bề: Bên ngoài là xe du nhập, nội là áp lực của Vinfast, Hyundai

Tổng thu ngân sách của Quảng Nam đã đạt 79,3% dự toán năm, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó: Thu trong nước 13.844 tỷ đồng, bằng 74,7% dự toán giao, giảm 27,6% so cùng kỳ năm trước. Thu xuất nhập cảng đạt 4.499 tỷ đồng, bằng 97,8% dự toán, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong tổng thu nội địa 9 tháng năm 2019, có những khoản thu đạt khá cao so với dự toán, như: thu thuế thu nhập cá nhân, đạt 125%; thu tiền dùng đất đạt 121%; lệ phí trước bạ đạt 101,5%.

Bên cạnh đó, Cục thống kê cho nhân thức các nguồn thu chủ đạo phát sinh từ kinh tế đạt thấp so với dự toán và giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, thu trong khoảng khối các đơn vị có vốn đầu cơ nước ngoài đạt 1.422 tỷ đồng, đạt 80,4% dự toán, giảm gần 29% so với cùng kỳ. Thu trong khoảng kinh tế quốc doanh chỉ đạt 484 tỷ đồng, bằng 46% dự toán, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng lưu ý nhất là nguồn chiếm được coi là khác biệt cần thiết, có ý nghĩa quyết định tới tổng thu, đó là ngành kinh tế công thương nghiệp ngoài quốc doanh (chiếm giữ trên 53% tổng thu; gần 67% dự toán thu trong nước), qua 9 tháng năm 2019 chỉ đóng góp 8.796 tỷ đồng, đạt 71% dự toán, giảm 29,4% so với cùng kỳ.

Xuất xứ chủ chốt khiến cho nguồn thu nhập phát sinh từ kinh tế giảm là do nguồn thu từ DNNN đạt thấp do thời tiết khô hạn, các nhà máy thủy điện không đủ nước phát điện theo công suất kiến tạo, dự báo nguồn thu nhập này khó khăn có kỹ năng đạt dự toán.

Ngoài ra đó, nguồn thu nhập chủ yếu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp nghiệp ngoài quốc doanh là số thu trong khoảng hoạt động ô tô Trường Hải (chiếm hữu trên 77% dự toán thu khu vực này; chiếm hữu gần 52% dự toán thu nội địa năm 2019).

Tất nhiên, theo Cục thống kê Quảng Nam, ô tô du lịch Trường Hải đang đối diện trước sự khó khăn khốc liệt trong khoảng xe du nhập khi xe ô tô du lịch dưới 9 chỗ ngồi nhập cảng về vn tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2018, còn trong nước, xe ô tô du lịch sản xuất, lắp ráp của Vinfast, Hyundai cũng được bán ra hoạt động mua bán khá hấp dẫn khiến cho việc tiêu thụ xe ô tô của Trường Hải lúc này càng trở nên khó khăn.

Số thu 9 bốn tuần từ hoạt động ô tô Trường Hải đóng góp khoảng trên 6.500 tỷ đồng, đạt 68,7 % dự toán.

Cục Thống kê tỉnh giấc Quảng Nam cũng cho nhân thức một vài nguồn vẫn còn thất thu, nhất là ngành nghề khai thác tài nguyên, tài nguyên, đất đai, phục vụ…

Tổng chi bằng vận ngân sách địa phương 9 bốn tuần đầu năm ước đạt 12.141 tỷ đồng, bằng 45% dự toán năm, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Trong đó: chi đầu tư phát hành đạt 4.860 tỷ đồng, gần bằng 43% so với dự toán năm, tăng 7,6% so với cùng kỳ; chi nhiều lần 7.279 tỷ đồng, bằng 61% dự toán, tăng 2,6% so với cùng kỳ.

N.Dương

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: mua nha