Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hoạt động mua bán bất động sản

Về hoạt động mua bán bất động sản và nhà ở, Thủ tướng đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động mua bán BĐS; thúc đẩy phát hành nhà đất phường hội cho người thu nhập thấp và người lao động Khu công nghiệp; nâng cao hiệu quả điều hành, sử dụng và thúc đẩy việc làm mới, xây đắp lại nhà phổ biến cư; xúc tiến xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về thị trường bất động sản và nhà đất...

Về công tác điều hành hoạt động xây đắp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục tổng phù hợp, bình chọn về công việc giữ vững bảo đảm chất lượng của các dự án đầu tư xây đắp để bắt buộc nội dung về sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về xây dựng theo hướng tiếp diễn nâng cao vai trò của quản lý nhà nước trong việc giữ vững sự tuân thủ nghiêm chỉnh quy hoạch xây dựng của các chủ thể nhập cuộc hoạt động đầu tư xây dựng;

song song thực hiện phân cấp, phân quyền hợp lý và lồng ghép các giấy má hành chính trong đầu cơ xây dựng theo nguyên tắc đơn giản hóa và rút ngắn thời điểm thực hiện các thủ tục, công ty nhà nước chỉ tập trung chấp hành các nhiệm vụ về điều hành nhà nước, không thi hành các công tác thuộc nghĩa vụ/ quyền hạn của nhà đầu tư.

UBND thức giấc, thị trấn trực thuộc Trung ương chỉ đạo chấp hành nghiêm công tác điều hành trơ tráo tự xây đắp thành phố, tăng nhanh công việc thanh tra, rà soát việc tuân hành các qui định về trơ tráo tự xây dựng của các chủ thể nhập cuộc hoạt động đầu tư xây dựng, đảm bảo nguyên lý phần lớn các tòa tháp xây dựng phải được cơ quan có trách nhiệm ở địa phương rà soát, giám sát theo pháp luật ngay từ khi khởi công đến khi xong xuôi; các vi phạm về trơ trọi tự xây dựng phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời và triệt để.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế


Tham khảo thêm: mua dat