Tín dụng đổ vào bất động sản gần 1,5 triệu tỷ đồng - VnExpress Kinh Doanh

Tính đến bốn tuần 8, nguồn đầu tư đổ vào BĐS tăng gần 14,6% so với cuối năm 2018, đạt 1,5 triệu tỷ đồng.

Theo Thông báo của Ngân hàng nhà nước gửi lên Quốc hội, tính đến hết bốn tuần 8/2019, nguồn vốn vay chảy tham gia bất động sản (bao gồm cả mục đích kinh doanh và mục đích dùng) chiếm hữu hơn 19% tổng dư nợ nền kinh tế.

Trước đây, Phó thống đốc Ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú cho biết, tính đến 30/8/2018, vững mạnh nguồn vốn vay toàn nền kinh tế đạt 8,5%, tức đạt hơn 7,82 triệu tỷ đồng. Ước tính theo con số này, nguồn vốn vay đổ vào bất động sản tính đến 04 tuần 8 khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.

Ngân hàng nhà nước cũng cho biết sẽ tiếp diễn kiểm soát ngặt nghèo tín dụng tham gia các ngành tiềm ẩn không may như BĐS, chứng khoán...

Hình như đó, theo số liệu của lên tiếng tính đến 04 tuần 8/2019, nguồn hỗ trợ đổ tham gia ngành công nghiệp tăng gần 6,8% so với cuối năm 2018, chiếm hữu tỷ lệ 19,6%; nguồn vốn vay  lĩnh vực xây dựng tăng 7,6%, chiếm giữ gần 9,7%. Tín dụng cho lĩnh vực phục vụ tăng gần 9,3%, choán 61,8%.

Dư nợ tín dụng đối với ngành nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 6% so với cuối năm 2018, chiếm đoạt gần 24,3% tổng dư nợ đối với nền kinh tế; tổ chức nhỏ tuổi và vừa tăng 11,4%, chiếm đoạt gần 18,7%; ngành nghề xuất khẩu tăng hơn 13%, chiếm giữ 3,16%; ngành nghề kĩ nghệ cung cấp tăng 1,85%, chiếm đoạt 2,91%; công ty Áp dụng công nghiệp cao tăng 22%, chiếm 0,41%.

Cập nhật tới cuối tháng 9/2019, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 9,4% so với đầu năm.

Quỳnh Trang


Đọc thêm: bat dong san