Tín dụng đổ vào bất động sản gần 1,5 triệu tỷ đồng - VnExpress Kinh Doanh

Tính tới 04 tuần 8, nguồn đầu tư đổ tham gia bất động sản tăng gần 14,6% so với cuối năm 2018, đạt 1,5 triệu tỷ đồng.

Theo Thông báo của Ngân hàng nhà nước gửi lên Quốc hội, tính tới hết bốn tuần 8/2019, nguồn đầu tư chảy tham gia bất động sản (bao gồm cả mục đích kinh doanh và mục đích dùng) chiếm đoạt hơn 19% tổng dư nợ nền kinh tế.

Lúc trước, Phó thống đốc Ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú cho nhân thức, tính đến 30/8/2018, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đạt 8,5%, tức đạt hơn 7,82 triệu tỷ đồng. Ước lượng theo con số này, nguồn đầu tư đổ tham gia BĐS tính tới bốn tuần 8 khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.

Nhà băng nhà nước cũng cho nhân thức sẽ tiếp tục kiểm soát nghiêm ngặt nguồn đầu tư vào các ngành tiềm ẩn rủi ro như BĐS, chứng khoán...

Dường như đó, theo số liệu của lên tiếng tính đến 04 tuần 8/2019, nguồn đầu tư đổ tham gia lĩnh vực kĩ nghệ tăng gần 6,8% so với cuối năm 2018, chiếm tỷ lệ 19,6%; nguồn đầu tư  ngành nghề xây dựng tăng 7,6%, chiếm đoạt gần 9,7%. Nguồn hỗ trợ cho ngành nghề dịch vụ tăng gần 9,3%, chiếm 61,8%.

Dư nợ nguồn đầu tư đối với ngành nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 6% so với cuối năm 2018, chiếm hữu gần 24,3% tổng dư nợ đối với nền kinh tế; công ty gầy và vừa tăng 11,4%, chiếm hữu gần 18,7%; lĩnh vực xuất khẩu tăng hơn 13%, chiếm giữ 3,16%; ngành công nghiệp cung cấp tăng 1,85%, chiếm hữu 2,91%; tổ chức ứng dụng công nghệ cao tăng 22%, chiếm đoạt 0,41%.

Cập nhật đến cuối bốn tuần 9/2019, nguồn đầu tư đối với nền kinh tế tăng 9,4% so với đầu năm.

Quỳnh Trang


Xem tại: dịch vụ bất động sản