Vinaconex 3 (VC3) sản xuất 32,6 triệu cổ phiếu tăng vốn yếu tố lệ thêm 115%

CTCP Xây dựng số 3 (Vinaconex 3 – mã chứng khoán VC3) vừa báo cáo tạo ra cũ rích phiếu ra công chúng.

Theo đó Vinaconex 3 dự kiến tạo ra hơn 32,63 triệu cổ lỗ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 115% so với vốn vấn đề lệ hiện nay, trong đó phát hành 4,25 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và chào bán 28,38 triệu cũ kĩ phiếu cho cổ hủ đông hiện hữu.

Giá chào bán cho cổ hủ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu, trong khi hiện trên thị trường cũ kĩ phiếu VC3 đang giao dịch vòng vèo mức 24.200 đồng/cổ phiếu.

Nếu như tính trong khoảng đầu năm 2019 đến nay cũ kĩ phiếu VC3 đã có khá nhiều bất định, giảm thấp nhất xuống 22.500 đồng/cũ rích phiếu và lên cao nhất tới 24.600 đồng/cổ lỗ phiếu.

Vinaconex 3 (VC3) phát hành 32,6 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 115% - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu VC3 trong 1 năm vừa qua.

Toàn bộ số tiền chiếm được từ đợt chào bán dành để đầu cơ cho công trình Khu vi la nhà vườn Vinaconex 6 – Đại Lải, và bổ sung vốn cho hoạt động đầu cơ, đóng gói sản phẩm của công ti.

Công trình Vinacones 6 Đại Lải có tổng diện tích đất dùng 121.624m2, trong đó 63% đất là đất biệt thự, nhà vườn, 6,3% đất nhà cửa công cộng, 28,3% đất liên lạc còn lại là bến xe cây cối. Công trình được kiếm được chuyển nhượng trong khoảng CTCP Xây đắp và đầu tư Visicons (trước đây là Vinaconex 6) với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 242,37 tỷ đồng.

Thời điểm chứng nhận tìm từ 15/11 đến 20/12/2019. Dự kiến sau sản xuất Vinaconex 3 sẽ tăng vốn nhân tố lệ từ hơn 283 tỷ đồng hiẹn nay lên trên 610 tỷ đồng.

Kết quả buôn bán của Vinaconex 3 đã giảm mạnh những năm vừa qua. Doanh thu năm 2017 đạt hơn 542 tỷ đồng, giảm xuống còn 290 tỷ đồng năm 2018 và tăng cao thành 242 tỷ đồng 9 tháng đầu năm 2019. Trong đó chủ công do mảng kinh doanh BĐS giảm mạnh. Năm 2017 mảng kinh doanh BĐS đóng góp hơn 77% tổng thu nhập, thì đến 6 bốn tuần đầu năm 2019 chỉ còn xấp xỉ 20%.

Lãi sau thuế năm 2017 đạt 43,6 tỷ đồng, và giảm hơn người tình, còn 21,3 tỷ đồng trong năm 2018, khi mà đó nhờ kết quả buôn bán khả quan quý 3, mà LNST 9 bốn tuần đầu năm 2019 đã đạt hơn 30 tỷ đồng.

Thanh Mai

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: dịch vụ bất động sản