VNDIRECT (VND) lợi nhuận quý 3 vững mạnh 6%, hoàn thành 48% kế hoạch đề ra trong năm 2019

CTCP Chứng khoán VNDIRECT (Việt Nam Đồng) báo cáo công bố nguồn vốn thích hợp nhất quý 3/2019 với thu nhập hoạt động 418 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nhập nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 88,3 tỷ đồng, giảm 24%; Lãi từ các khoản cho mượn và phải thu 105,2 tỷ đồng, tăng 9%. Tính đến cuối quý 3, dư nợ cho mượn margin của VND đạt 2.950 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ so với đầu năm.

Lãi trong khoảng các khoản đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn (HTM) đạt 100,3 tỷ đồng, tăng 24%. Trong danh mục HTM của VND hiện có 5.564 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Lợi nhuận trong khoảng các tài sản nguồn vốn chuẩn bị để bán (AFS) trong quý 3 của Việt Nam Đồng đạt 8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ là 45 triệu tiền việt. Danh mục AFS của VND hiện có trị giá 877 tỷ đồng, bao gồm 453 tỷ đồng trái khoán Chính phủ và 416 tỷ đồng Trái phiếu tổ chức.

Lãi trong khoảng các của nả tài chính ghi kiếm được duyệt y lợi nhuận/lỗ (FVTPL) ghi kiếm được 100,8 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước. Danh mục FVTPL của VND hiện có trị giá ghi sổ 1.496 tỷ đồng và tổ chức kinh doanh đã trích lập dự phòng 347 tỷ đồng. Trong danh mục FVTPL, PTI vẫn là cổ lỗ phiếu có trị giá ghi sổ lớn nhất với 458 tỷ đồng, ngoài ra còn có MBB (81 tỷ đồng), MWG (65,2 tỷ đồng), VIC (71,8 tỷ đồng), LTG (112,6 tỷ đồng)…

VNDIRECT (VND) lãi quý 3 tăng trưởng 6%, hoàn thành 48% kế hoạch đề ra trong năm 2019 - Ảnh 1.

Chi phí hoạt động trong kỳ tăng 32% lên 97 tỷ đồng; Chi phí nguồn vốn tăng 61% lên 112,4 tỷ đồng và chỉ có Chi phí quản lý giảm nhẹ 9% xuống 69 tỷ đồng.

Kết quả, Việt Nam Đồng ghi nhận 111,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 3, tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy vậy, lũy kế 9 tháng, VND chỉ đạt 232,8 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước. So với ý tưởnrg lợi nhuận sau thuế 487 tỷ đồng đã được ĐHCĐ phê duyệt trong năm 2019, Việt Nam Đồng mới chỉ xong xuôi 48% tiêu chí đề ra.

Minh Anh

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: gia nha dat