50% chỉ huy trẻ trong khoảng cấp phòng ở TƯ phải có trình độ ngoại ngữ bậc 4

Mục tiêu bình thường của đề án là tăng cường huấn luyện, tẩm bổ nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức phục vụ tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc khiến cho và khung năng lực theo qui định, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Xây đắp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giỏi, có chất lượng tốt, có số lượng, cơ cấu có lí và có kĩ năng dùng ngoại ngữ thành thạo trong công việc và làm việc trong môi trường quốc tế.

30% cán bộ, công chức phố đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3

Tiêu chí cụ thể nỗ lực tới hết năm 2025 có 50% cán bộ, công chức ở TƯ (tập trung tham gia cán bộ, công chức chỉ đạo, quản lý trong khoảng cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi); 25% cán bộ, công chức cấp thức giấc, cấp quận ở địa phương (tập trung vào cán bộ, công chức chỉ đạo, điều hành từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo pháp luật.

60% viên chức và 50% nhân viên giữ chức phận lãnh đạo, điều hành đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo luật pháp.

20% cán bộ, công chức xã và 15% cán bộ, công chức chỉ huy, quản lý cấp phường dưới 40 tuổi công việc tại địa bàn hoặc ngành có đòi hỏi sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo qui định.

Đến năm 2030 có 60% cán bộ, công chức ở TƯ; 35% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện ở địa phương đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành.

70% nhân viên và 60% viên chức giữ chức phận chỉ huy, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo pháp luật và ngoại ngữ chuyên lĩnh vực.

30% cán bộ, công chức thị trấn và 25% cán bộ, công chức chỉ đạo, điều hành cấp phố dưới 40 tuổi công việc tại địa bàn hoặc ngành có đòi hỏi sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo pháp luật và ngoại ngữ chuyên ngành.

Đánh giá năng lực ngoại ngữ gắn với thi tuyển, bổ nhậm chỉ đạo

Để thi hành các tiêu chí này, Thủ tướng yêu cầu tập trung tham gia vài nhiệm vụ giải pháp, trong đó có việc thi hành kiểm tra, đánh giá năng lực trong tập huấn, bổ dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức theo tiếp xúc chuẩn quốc tế.

Cùng với đó là đẩy mạnh vấn đề kiện dạy và học ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức phục vụ đòi hỏi hội nhập quốc tế.

Theo từng giai đoạn 5 năm và hàng năm, các bộ, ngành, địa phương tiến hành rà soát thực trạng và tổng thích hợp ý định tập huấn, bồi dưỡng ngoại ngữ của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền điều hành để xây dựng ý tưởnrg và tổ chức đào tạo, tẩm bổ...

Kinh phí chấp hành đề án được sắp xếp trong khoảng dự toán chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn đầu tư, huy động hợp lí khác. Còn kinh phí bảo đảm cho hoạt động huấn luyện, bồi bổ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức được bố trí trong khoảng ngân sách nhà nước và đóng góp của cán bộ, công chức; tài trợ của doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của luật pháp.

Đối với viên chức, nguồn kinh phí tập huấn, bồi dưỡng được bố trí từ nguồn nguồn vốn của tổ chức sự nghiệp công lập; đóng góp của viên chức và các nguồn hợp pháp khác.

Thời điểm thực hiện đề án trong khoảng 2019 tới hết năm 2030.

Theo Thông tư số 01/2014 của Bộ GD-ĐT, khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc được qui định như sau:

photo-1

Bộ GD&ĐT công nhận 10 hạ tầng giáo dục đào tạo được tham gia kiểm tra năng lực ngoại ngữ giáo viên tiếng Anh và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khuông năng lực ngoại ngữ 6 bậc: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Nước nhà Hà Nội, ĐH Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, ĐH Sư phạm TP.HCM, Trung tâm SEAMEO RETRAC, ĐH Thái Nguyên, ĐH CầnThơ, ĐH Sư phạm Thủ đô, ĐH Vinh.


Theo Thu Hằng

Vietnamnet


Có thể bạn quan tâm: bds