Chính phủ tậu cách thức trả khoản nợ 4.000 tỷ khiến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Chính phủ vừa có công bố gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc kiểm tra, hoàn chỉnh phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng trong khoảng nguồn nhân tố chỉnh giảm tài chính dự định sắp xếp cho các công trình cần thiết tổ quốc của Ý tưởnrg đầu cơ công trung hạn thời kỳ 2016-2020.

Chính phủ tìm cách trả khoản nợ 4.000 tỷ làm cao tốc Hà Nội-Hải Phòng - Ảnh 1.

Chính phủ muốn trả nhà đầu tư cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hơn 4.000 tỷ

Trong đó, Chính phủ khiến rõ số tiền phải thanh toán hơn 4.000 tỷ đồng của ngân sách Trung ương với cao tốc Thủ đô - Hải Phòng.

Công trình tuyến phố cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã được đầu tư, xong xuôi, đưa vào dùng từ 04 tuần 12 năm 2015, biến thành tuyến đường mạch máu của khu vực. Tổng mức đầu cơ ban đầu của công trình là hơn 21,8 nghìn tỷ đồng.

Trong công đoạn triển khai thi hành, do đổi mới thiết kế, trượt giá, chính sách bồi thường tái định cư, lợi nhuận suất... dẫn tới phải nhân tố chỉnh tổng mức đầu cơ dự án 2 lần. Năm 2014 tổng mức đầu tư tăng lên 45.487 tỷ đồng; năm 2016 tổng mức đầu cơ công trình giảm còn 44.818 tỷ đồng.

Dù rằng đã tính toán đầy đủ các chế độ cung cấp của Nhà nước, nhưng do tổng mức đầu tư dự án tăng hơn 2 lần so với dự kiến ban sơ đã làm giảm tính khả thi của cách thức tài chính.

Vì vậy, Bộ Liên lạc vận vận tải đã đánh giá lại tổng mức đầu tư dự án, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 746/QĐ-TTg năm 2015 về việc yếu tố chỉnh cơ cấu vốn đầu tư đầu tư và bổ sung các cách thức, chế độ hỗ trợ cần thiết đối với dự án Tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo đó, quyết định phần tham gia, cung cấp của Nhà nước tối đa 39% tổng mức đầu tư dự án nhằm bảo đảm tính khả thi của cách thức nguồn vốn, bao gồm: Nhà nước hỗ trợ chi phí bồi thường, phóng thích mặt bằng, tái định cư của Công trình (3.699 tỷ đồng); Chuyển sang cách thức nhà nước đầu cơ trực tiếp vào Dự án khoản mượn 200 triệu USD từ Nhà băng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc.

Đối với khoản vay 100 triệu đô la Mỹ từ Nhà băng tái thiết Đức, Chính phủ giao Bộ Nguồn vốn lưu ý hình thức biến đổi hoặc cung cấp phù hợp với qui định của Luật Quản lý nợ công và các qui định của luật pháp liên quan...

Trong bối cảnh ngân sách Nhà nước thời gian đó gặp phổ biến gian khổ, chưa kịp bố trí kinh phí cung cấp, nhà đầu tư (VIDIFI) đã dùng đa dạng vốn đầu tư hợp pháp khác, vốn mượn để chấp hành công tác cung cấp chi tiêu đền bù, phóng thích mặt bằng, tái định cư của Công trình.

Tới nay, dù rằng công trình đã hoàn thành đưa tham gia dùng nhưng phần kinh phí cung cấp bồi hoàn, giải phóng mặt bằng, tái định cư của Công trình thuộc bổn phận của ngân sách Nhà nước đã cam đoan vẫn chưa được bằng vận, trả tiền.

Cho nên, Nhà đầu tư (VIDIFI) đã phối hợp với Ngân hàng Sản xuất vietnam kiểm tra, tính toán lợi nhuận vay khoản vốn mượn phục vụ công việc đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư của Công trình. Theo đó, yêu cầu tổng số vốn cung cấp từ ngân sách trung ương để thanh toán là 4.069 tỷ đồng (bao gồm cả tiền gốc và lãi).

Nhiều năm nay, khoản nợ này chưa được ngân sách trả cho chủ đầu tư. Vào tháng năm/2019, Chính phủ đã thông báo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, cho phép dùng 10.000 tỷ đồng từ nguồn vấn đề chỉnh giảm tài chính dự kiến sắp xếp cho các công trình quan trọng tổ quốc của Kế hoạch đầu cơ công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để trả tiền số nợ hơn 4.000 tỷ đồng này.

Thế nhưng, Ủy ban thường vụ Quốc hội không đồng ý vì bỏ ra ra số tiền hơn 4.000 tỷ trong tổng số 10.000 tỷ kể trên cho một công trình cao tốc là quá lớn, không có lí.

Sau đó, tại tờ trình mới đây, Chính phủ đã đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, chuẩn y sắp xếp 1.351 tỷ đồng (giảm 2.718 tỷ đồng) từ khoản 10.000 tỷ đồng kể trên, nhằm trả một phần số nợ nhà đầu tư cao tốc Thủ đô - Hải Phòng.

Chính phủ cho biết số vốn còn lại, Bộ Giao thông vận vận chuyển chịu nghĩa vụ rà soát, tổng thích hợp, cân đối trong Ý tưởnrg đầu cơ công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Liên lạc vận vận tải để thanh toán chấm dứt điểm khoản nợ này.

Theo Lương Bằng

Vietnamnet


Xem thêm: mua dat