Chuyển tiền nhầm account: Có thể phong tỏa account lấy lại tiền cho khách

Nhà băng Nhà nước buộc phải đã bổ sung thêm một vài qui định về điều phong tỏa tài khoản trả tiền trong các trường hợp như trương mục thanh toán ăn lận, vi phạm pháp luật hoặc trường hợp đối tượng mua hàng chuyển tiền có lầm lẫn sơ sót về số hiệu account, số tiền... nhằm giúp khách hàng lấy lại được của nả đã chuyển nhầm cho người khác.

Đây là một trong những pháp luật mới được Ngân hàng Nhà nước buộc phải sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán không sử dụng tiền mặt (Nghị định 101).

Theo đó, Nhà băng Nhà nước cho biết, bây chừ ăn lận trong lĩnh vực trả tiền, trong đó có tù đọng sử dụng công nghệ cao có thiên hướng càng ngày càng ngày càng tăng và khó kiểm soát. Phạm nhân trong lĩnh vực kĩ nghệ cao, trả tiền thẻ qua POS, thanh toán điện tử cách đây không lâu có những tình tiết tinh vi với những hành vi, thủ đoạn mới, tinh vi hơn.

Dường như đó, một vài qui định hiện hành về tạo dựng và sử dụng trương mục trả tiền, công cụ thanh toán, phục vụ trả tiền, đơn vị, quản lý, vận hành, giám sát hệ thống trả tiền, giám sát hoạt động trung gian trả tiền... tại Nghị định 101 cần tiếp diễn được rà soát, biên tập, bổ sung và hoàn thành để thích hợp với yêu cầu thực tế.

Chuyển tiền nhầm tài khoản: Có thể phong tỏa tài khoản lấy lại tiền cho khách - Ảnh 1.
Nhà băng Nhà nước đề nghị bổ sung nhiều pháp luật nhằm hạn chế không may trong trả tiền không dùng tiền mặt

Thành ra, cần tiếp diễn cập nhật, bổ sung kịp thời các hành vi vi phạm, nhạo báng tài xử lý vi phạm cũng như các quy định hiện hành liên quan để chặn lại, phòng đề phòng và thi hành tốt vai trò quản lý nhà nước về ngành nghề trả tiền được an toàn hiệu quả hơn.

Thành ra, tại Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 101, Ngân hàng Nhà nước đã bổ sung thêm các hành vi bị cấm, bao gồm: cho thuê, cho vay account trả tiền nhằm ngăn chặn hiện trạng lợi dụng trương mục thanh toán của người khác để hoạt động bất hợp pháp, các hành vi can dự tới phục vụ trung gian thanh toán và dịch vụ trả tiền không qua tài khoản của đối tượng mua hàng, hoạt động đại lý trả tiền...

Ngoài ra, về pháp luật thành lập và sử dụng account trả tiền Nhà băng Nhà nước đã bổ sung thêm vài luật pháp về vấn đề phong tỏa trương mục thanh toán. Theo đó, trương mục có thể bị phong tỏa trong các trường phù hợp như đơn vị cung cấp phục vụ trả tiền nhận thấy và có chứng cớ về việc trương mục thanh toán gian lận, vi phạm pháp luật.

Khác lạ, cần đơn vị cung cấp phục vụ thanh toán có thể phong tỏa account khi phát hiện có lầm lẫn, sơ sót ghi Có nhầm vào trương mục thanh toán của khách hàng hoặc theo đòi hỏi hoàn trả lại tiền tài đơn vị cung ứng phục vụ thanh toán chuyển tiền do có lầm lẫn, sơ sót so với lệnh trả tiền của người chuyển tiền. Số tiền bị phong tỏa trên trương mục trả tiền không vượt quá số tiền bị lầm lẫn, sơ sót.

Theo Nhà băng Nhà nước, qui định này nhằm bảo kê và giúp đối tượng mua hàng lấy lại được tài sản đã chuyển nhầm cho người khác.

Trong khi, trương mục cũng sẽ bị phong tỏa khi có đòi hỏi phong tỏa của một trong các chủ trương mục thanh toán chung hoặc khi có tranh chấp giữa các chủ account thanh toán tầm thường.

Trong các trường thích hợp này, trương mục sẽ được hoàn thành phong tỏa khi  có chứng cớ về việc trương mục trả tiền không gian lậu hoặc vi phạm qui định; Khi đã xử lý chấm dứt sơ sót, lầm lẫn trong thanh toán chuyển tiền hoặc tranh chấp giữa các chủ trương mục thanh toán bình thường đã được giải quyết.

Nhà băng Nhà nước cũng quy định việc phong tỏa account trả tiền giả dụ trái quy định gây thiệt thòi cho chủ tài khoản thì bên ra lệnh phong tỏa account phải chịu trách nhiệm bồi thường theo qui định của pháp luật.

Theo Hà Loan

An ninh Thủ đô


Xem nhiều hơn: gia dat saigon