Có “tan vỡ ý tưởnrg” trong giám sát, quản lý sản xuất trái khoán đơn vị?

Tuần qua, Công ti Chứng khoán Sài Gòn (SSI) sản xuất một báo cáo, trong đó phần về hoạt động mua bán trái phiếu công ty tiếp tục được để ý.

Tiếp tục, vì tình tiết của thị trường trái khoán doanh nghiệp trong khoảng đầu năm 2019 tới nay trở thành nổi bật, với phổ biến thành viên nhập cuộc và quy mô liên tiếp bùng nổ.

Bùng nổ không để trong ngoặc kép, khi xét đến mục tiêu kế hoạch sản xuất thị trường này từng được hoạch định nhì năm trước.

Theo công bố của SSI, lũy kế 10 bốn tuần đầu năm 2019, tổng lượng trái khoán doanh nghiệp phát triển đã lên đến 178.732 tỷ đồng. Đáng xem xét là số liệu bao gồm cả các lô phát triển ra mọi người nhưng không bao gồm các đợt phát triển cá biệt trong 3 bốn tuần đầu năm do chưa được lên tiếng.

Hình như đó, dữ liệu cập nhật trên Cổng thông tin của Bộ Tài chính ngày 06/11 vừa qua mới chỉ nêu được con số tính đến ngày 28/6/2019, với khối lượng sản xuất lũy kế từ đầu năm chỉ là 89.483 tỷ đồng.

Với con số trên của Bộ Vốn đầu tư, chừng mực đó cũng đã đủ để vượt xa mục tiêu kế hoạch đề ra, được xây đắp trong khoảng hai năm trước.

Cụ thể, theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14/8/2017, tiêu chí xác định dự kiến dư nợ hoạt động mua bán trái phiếu công ty đạt khoảng 7% GDP vào năm 2020 và khoảng 20% GDP tham gia năm 2030.

Với 89.483 tỷ đồng mà Bộ Tài chính cập nhật đến 28/6/2019 thì dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã đạt khoảng 10,22% GDP năm 2018, vượt kế hoạch đề ra tới năm 2020 theo Lịch trình tạo ra hoạt động mua bán trái khoán thời kỳ 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (chiến lược đề ra là 7% GDP).

Còn nếu tính theo số liệu tập thích hợp và nêu trong lên tiếng của SSI, 178.732 tỷ đồng lũy kế 10 tháng đầu năm nay, thực tiễn sản xuất của thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã vượt xa hơn nữa mục tiêu kế hoạch nói trên.

Điều đặt ra, khi hoạt động mua bán trái khoán tổ chức phát hành bùng nổ và vượt xa và vượt trước mốc dự trù tương tự, việc hiểu, quản lý và giám sát không may có “vỡ lẽ ý tưởnrg” theo hay không?

Theo Lam Giang

Bizlive


Xem tại: dat xanh