Cũ rích phiếu giảm sâu, Thiên Long Group (TLG) chốt danh sách cổ lỗ đông trả cũ kĩ tức bằng tiền tỷ lệ 10%

CTCP Công ty Thiên Long (mã chứng khoán TLG) thông báo quyết nghị HĐQT phê duyệt trợ thì ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền với tỷ trọng 10%/mệnh giá (1 cổ lỗ phiếu nhận 1.000 đồng).

Ngày chứng nhận sau cùng là 12/12/2019 và ngày trả tiền dự định là 27/12/2019.

Tương tự với 77,8 triệu cũ rích phiếu đang niêm yết và lưu hành, TLG sẽ chi khoảng 78 tỷ đồng tạm thời ứng cũ rích tức lần này cho cổ hủ đông.

Năm 2018, TLG được nhân thức đến là công ty tạp hóa có mức vững mạnh doanh thu cao nhất trong khu vực ASEAN và xếp thứ 13 trong 40 công ty văn phòng phẩm số tiền thu về từ việc bán sản phẩm tăng trưởng cao nhất quả đât, theo thông báo phân tích của công ty tìm hiểu Plimsoll chấp hành năm 2018.

Trên đà đó, trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019, Ban HĐQT cũng đã thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019, trong đó tiêu chí doanh thu đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 12% với năm 2018, lãi sau thuế hợp nhất dự kiến 325 tỉ đồng, tăng hơn 10% so với thực hiện năm 2018. Mức cổ tức chi trả cho năm 2019 dự kiến 20%.

Kết thúc 9 04 tuần đầu năm 2019 TLG ghi nhận doanh thu thuần 2.308 tỷ đồng, tăng 10%. Các khoản chi phí phát sinh đều tăng lên làm cho lãi sau thuế đạt 254 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% và hoàn thành được 78% tiêu chí chiến lược năm. Doanh thu trên mỗi cũ kĩ phần (EPS) 9 tháng đạt 3.282 đồng.

Tính đến 30/09/2019, TLG ghi nhận 158 tỷ đồng quỹ đầu tư phát hành, 463 tỷ đồng lãi sau thuế chưa phân chia và 393 tỷ đồng thặng dư vốn cổ lỗ phần.

Trên thị trường cổ lỗ phiếu TLG hiện đang giảm sâu 29% so với hồi đầu năm, thương lượng quanh mức 41.150 đồng/cổ lỗ phiếu và vẫn chưa có tín hiệu phục hồi.

Cổ phiếu giảm sâu, Thiên Long Group (TLG) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% - Ảnh 1.

Minh Quang đãng

Theo Nhịp Sống Việt


Xem thêm: dat xanh