FPT Retail (FRT): LNST 10 bốn tuần giảm 11% xuống 236 tỷ đồng, dự định đạt 70 nhà thuốc trong năm 2019

FPT Retail vừa công bố tình hình buôn bán 04 tuần 10/2019 với thu nhập đạt 1.328 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế 10 04 tuần thu nhập tham gia mức 13.755 tỷ đồng, tăng 12%; lãi gộp tương ứng thu về 1.753 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với mức 1.688 tỷ ghi nhận sau 10 tháng đầu năm rồi.

Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế 10 04 tuần đầu năm FPT Retail đạt 236 tỷ, giảm hơn 10%. Được nhân thức, Tổ chức kinh doanh đang tập trung tăng tốc độ mở mang chuỗi nhà thuốc Long Châu, tiếp diễn trích lập ngừa nợ xấu (tương tự bốn tuần 9), cùng lúc đầu cơ dự án chuyển đổi số cho tổng thể các chuỗi thuộc FPT Retail. Kết quả chi phí đầu tư khởi đầu phát sinh tăng trong 04 tuần 10, kéo lùi lãi luỹ kế.

FPT Retail (FRT): LNST 10 tháng giảm 11% xuống 236 tỷ đồng, dự kiến đạt 70 nhà thuốc trong năm 2019 - Ảnh 1.

Về doanh thu trực tuyến, luỹ kế 10 04 tuần Công ti tiếp tục ghi kiếm được mức phát triển cao với 57%, đạt 3.295 tỷ đồng. Năm 2019, ban chỉ huy FPT Reatil hy vọng sẽ đẩy doanh thu online tăng hơn 40% đến cuối năm, trong khoảng mức 1.649 tỷ lên 4.000 tỷ đồng, đóng góp tới 41% tổng thu nhập. Một trong những động thái cung cấp tham vọng trên là dự án phù hợp tác với Fado thí nghiệm bán hàng xuyên non sông.

Tính bình thường, so với chiến lược 17.700 tỷ thu nhập và 418 tỷ LNST, hiện Công ty đã tuần tự thực hiện được 78% chỉ tiêu doanh thu và hơn 56% mục tiêu lãi ròng.

FPT Retail (FRT): LNST 10 tháng giảm 11% xuống 236 tỷ đồng, dự kiến đạt 70 nhà thuốc trong năm 2019 - Ảnh 2.

Về quy mô, tính tới cuối tháng 10, tổng số lượng siêu thị FPT Cửa hàng là 585 và số lượng nhà thuốc Long Châu là 56. Trong đó, FPT Retail đã hoàn tất việc ký phù hợp đồng nhà thêm với các vị trí để thành lập nhà thuốc Long Châu. Ban lãnh đạo một lần nữa nhấn mạnh ý tưởnrg có 70 nhà thuốc Long Châu trong năm 2019 sẽ hoàn tất.

FPT Retail (FRT): LNST 10 tháng giảm 11% xuống 236 tỷ đồng, dự kiến đạt 70 nhà thuốc trong năm 2019 - Ảnh 3.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: dịch vụ bất động sản