Kỷ luật cán bộ đã nghỉ hưu: Quốc hội chính thức luật pháp chế độ 'xóa tư cách chức vụ đã cáng đáng'

Một trong những điểm đáng lưu ý là luật pháp về giải quyết kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu.

Trong công bố giải trình, tiếp nhận trước Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Có quan niệm đề nghị quy định chặt chẽ về cách thức giải quyết, trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại xảy ra để vừa đảm bảo tính răn nạt, nghiêm khắc, nhưng bảo đảm tính nhân văn.

Trong khi đó, có quan điểm yêu cầu cân nhắc thay cách thức kỷ luật "xoá tư cất chức vụ đã cáng đáng" bằng cách thức kỷ luật giảm hoặc truất lương hưu vĩnh viễn, hẳn nhiên hậu quả pháp lý là tước bỏ hoặc cắt giảm các cách thức, chế độ đang được lợi.

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu là một chủ trương lớn, cần phải nghiên cứu thận trọng, có quy định hợp lý bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và thống nhất trong quá trình thực hiện.

Do đó, xin được qui định trong Luật nguyên tắc chung về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu; pháp luật chi tiết về chế độ xử lý kỷ luật.

Trong đó, cơ chế "xóa tư cất chức vụ đã đảm đương" là để bảo đảm thống nhất với cơ chế kỷ luật theo qui định của Đảng, đồng thời thực tiễn áp dụng trong thời gian qua cho thấy đã có hiệu quả nhất quyết, phục vụ được hoài vọng của rất nhiều dân chúng", Tổng Thư ký Quốc hội cho hay.

Tổng Thư ký Quốc hội cho nhân thức thêm, để biểu hiện rõ chế độ kỷ luật gắn với hệ quả về vật chất, ý thức, trong dự thảo Luật cũng đã bổ sung nguyên tắc gắn cơ chế xử lý kỷ luật với hệ quả pháp lý tương ứng để làm cơ sở cho Chính phủ quy định chi tiết, đảm bảo tính khả thi, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện.

"Có quan niệm đề nghị luật pháp theo hướng chỉ giải quyết hành vi vi phạm trong thời điểm công việc của cán bộ, công chức giữ chức phận, quyền hạn cố định đã nghỉ hưu, thôi việc mà không áp dụng thông thường cho hầu hết cán bộ, công chức đã nghỉ hưu, nghỉ việc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc bổ sung vào Luật Cán bộ, công chức luật pháp xử lý kỷ luật đối với đầy đủ cán bộ, công chức đã mất việc nghỉ hưu là thực hiện đúng yêu cầu của Quyết nghị TƯ, bảo đảm sự công bình, nghiêm minh của qui định, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bổn phận của nhóm cán bộ, công chức nói phổ biến, trong đó có cán bộ, công chức giữ chức vụ chỉ đạo, điều hành. Thành ra, xin Quốc hội cho biểu thị nội dung này như trong dự thảo Luật", Tổng Thư ký Quốc hội nói.

Ông Phúc nêu thêm, có quan điểm ĐBQH buộc phải chuyển nội dung về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã mất việc, nghỉ hưu thành một chương riêng hoặc một khoản có tính nguyên tắc ở chương hiệu lực thi hành hoặc luật pháp thực hiện Luật.

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, trong dự thảo Luật, tuy là pháp luật về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu, nhưng hành vi vi phạm bị xử lý là hành vi xảy ra trong thời gian người đó đang còn công tác (đang là cán bộ, công chức) và vẫn còn trong thời hiệu xử lý theo pháp luật.

Do đó, việc quy định về vấn đề này trong Luật Cán bộ, công chức theo hướng áp dụng quy định của Luật Cán bộ, công chức đối với đối tượng khác (cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu) là cu lì hợp", ông Phúc cho hay.

Theo luật pháp của Luật Công chức, Luật Nhân viên, việc giải quyết đối với hành vi vi phạm trong thời điểm công việc của cán bộ, công chức đã thôi việc, nghỉ hưu được pháp luật như sau:

a) Mọi hành vi vi phạm trong thời điểm công việc của cán bộ, công chức đã mất việc, nghỉ hưu đều bị giải quyết theo qui định của pháp luật.

Căn cứ vào thuộc tính, hạn độ nguy hiểm, người có hành vi vi phạm có thể bị giải quyết hình sự, hành chính hoặc giải quyết kỷ luật;

b) Cán bộ, công chức sau khi mất việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời điểm công tác thì tùy theo tính chất, chừng vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cất chức vụ đã phụ trách gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với chế độ xử lý kỷ luật.

Việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã thôi việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong thời điểm công tác trước ngày 01/7/2020 được thực hiện theo pháp luật của Luật và Chính phủ pháp luật chi tiết khoản này.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức trẻ


Xem tại: mua dat