Nguồn cung công trình nhà ở càng khan hãn hữu về cuối năm | MuaBanNhaDat

Các số liệu do Sở Xây dựng TP HCM thống kê và lên tiếng Bộ Xây đắp nhìn trong giai đoạn 3 năm từ 2017-2019 đề đạt rõ bức ảnh giảm tốc cung nhà này. Theo thống kê, năm 2017, TP HCM đã kết thúc 27 công trình với tổng diện tích đất 75,41 ha, diện tích 21.280 căn nhà, trong đó có 20.361 căn hộ thông thường cư, 919 nhà ở thấp tầng; tổng quy mô sàn xây dựng 1.887.953 m2.

Năm 2018, TP HCM xong xuôi 61 công trình với tổng quy mô đất 187,09 ha, diện tích 35.370 căn nhà, trong đó có 32.167 căn hộ chung cư, 3.203 nhà ở thấp tầng; tổng diện tích sàn xây dựng 3.492.212 m2. Giả dụ so sánh 2017, 2018 và 9 tháng 2019, sẽ thấy sự sụt giảm đáng kể số lượng dự án xong xuôi. Theo đó, chỉ có 17 công trình, trong đó có 3 dự án nhà đất thị trấn hội, với tổng quy mô đất 111,43 ha, diện tích 12.453 căn nhà, trong đó, có 10.085 căn hộ chung cư, 2.368 nhà đất thấp tầng; tổng quy mô sàn xây dựng 1.306.320 m2.

Tương tự, năm 2018 chính là có số lượng dự án nhà ở kết thúc cao nhất. Trong đó, thị phần phổ biến gấp 2,3 lần về số lượng dự án; gấp 2,5 lần về diện tích đất sử dụng đất; gấp 1,7 lần số lượng căn nhà và gấp 1,9 lần tổng quy mô sàn xây đắp so với năm 2017.

Trái trái lại 9 tháng đầu năm 2019, số lượng dự án nhà ở chấm dứt đã bị sụt giảm mạnh. Với 10.085 căn hộ tầm thường cư, chỉ bằng khoảng 36% về số lượng dự án; chỉ bằng khoảng 79% về diện tích đất dùng đất; chỉ bằng khoảng 47% về số lượng căn nhà và chỉ bằng khoảng 49% tổng quy mô sàn xây dựng so với năm 2018. Việc sụt giảm nguồn cung phản chiếu khó khăn chi tiết của thị trường trong khoảng mọi góc độ, cả số lượng trao đổi, trị giá giao dịch và ghi nhận kinh doanh của các tổ chức –trừ những doanh nghiệp có công trình "ăn bỏ ra", giao trước ghi kiếm được sau.

nguon cung du an nha o cang khan hiem ve cuoi nam

Con số các dự án nhà ở từ năm 2017 đến cuối tháng 9/2019 (Nguồn: HoREA)

Đáng xem xét, không chỉ các dự án nhà ở xong xuôi sụt giảm, số lượng công trình được cấp phép mới cũng giật lùi nghiêm trọng. Sở Xây đắp ghi kiếm được, 9 tháng 2019, TP chỉ ưng ý chủ trương đầu cơ: 1 dự án, với tổng quy mô đất khoảng 5.122 m2; Công nhận chủ đầu tư 00 công trình; Bằng lòng đầu cơ: 12 công trình với tổng diện tích đất khoảng 495.032 m2, số lượng nhà ở 12.360 căn, gồm 11.830 căn hộ thông thường cư và 530 nhà đất thấp tầng; Cấp phép xây đắp: 24 công trình nhà bình thường cư, dự án nhà ở thấp tầng.

Trong khi đó, năm gần nhất 2018, có đến 8 công trình được chấp thuận chủ trương đầu cơ, 19 công trình công nhận chủ đầu tư và bằng lòng đầu cơ: 59 dự án, với tổng diện tích đất khoảng 2.546.306 m2, số lượng nhà ở 39.121 căn, gồm 37.442 căn hộ bình thường cư và 1.679 nhà ở thấp tầng; Cấp phép xây đắp: 53 công trình nhà tầm thường cư, công trình nhà ở thấp tầng.

Những số liệu thống kê sơ bộ như trên hé mở bức ảnh khan thi thoảng cung cho hoạt động mua bán sẽ tiếp diễn còn diễn ra ở đầu 2020.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Đọc thêm: gia nha dat