Nha Trang: Thu hồi hơn 370ha đất công trình trên núi Chín Khúc

Theo đó, quy mô thu hồi thuộc các phố: Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Phước Đồng (TP. Nha Trang), Diên An, Diên Toàn, Suối Hiệp (quận Diên Khánh), Suối Cát (huyện Cam Lâm), trước đây, tỉnh giao cho Công ti TNHH Đóng chai và xây dựng Khánh Hòa, nay chủ đầu tư tình nguyện trả lại do không còn nhu cầu dùng.

UBND tỉnh giấc giao các địa phương chỉ huy Phòng Tài nguyên và Môi trường bàn giao mốc giới cho các phường để các thị trấn quản lý theo quy định; Trọng điểm Công báo thức giấc đăng quyết định này lên Trang thông tin điện tử tỉnh giấc; Văn phòng Đạt yêu cầu đất đai tỉnh giấc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; Cục thuế chủ trì phối phù hợp các cấp giải quyết tiền dùng đất theo pháp luật.

Được biết, dự án Cửu Long Sơn Tự được UBND thức giấc giao đất (có thu tiền sử dụng đất) trong khoảng năm 2012 - 2015, tổng diện tích hơn 513ha, trong đó 370ha là đất khoanh nuôi tái sinh, hồi phục môi trường rừng.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem nhiều hơn: bat dong san