Đồng Nai thông báo sai phạm “xác định giá đất không đúng thực tiễn” tại công trình Giang Điền của LDG và Sonadezi

Nội dung được nêu trong kết luận số 67 ngày 23/10 của Thanh tra tỉnh Đồng Nai kết luận thanh tra về việc thi hành các luật pháp quy định về xác định giá đất cụ thể đối với dự án đầu cơ Khu dân cư Dịch vụ Giang Điền tại thị trấn Giang Điền, quận Trảng Bom do CTCP Đầu cơ LDG và CTCP Sonadezi làm cho chủ đầu tư.

Hồ sơ trả lời giá đất không đúng qui định

Theo kết luận thanh tra, đối với việc chuẩn bị chấp hành giám định giá đất chi tiết tại dự án đầu tư Khu dân cư Dịch vụ Giang Điền (khu B), giấy má chuẩn bị thực hiện đánh giá giá đất không biểu thị vị trí, diện tích, loại đất và thời hạn dùng của thửa đất cần định giá là không đúng theo pháp luật tại Thông tư 36 ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên Không gian pháp luật chi tiết qui định định giá đất; xây đắp, điều chỉnh bảng giá đất; xác định giá đất chi tiết và trả lời xác định giá đất.

Các tư nhân và doanh nghiệp can dự được giao nhiệm vụ sẵn sàng công tác xác định giá đất cụ thể để đền bù khi nhà nước thu hồi đất, không cung ứng giấy má trọn vẹn cho tổ chức tư vấn giá đất chi tiết theo pháp luật và thiếu rà soát, dẫn tới công tác giải đáp giá đất cụ thể gặp gỡ gian khổ.

Về công ty thực hiện giải đáp định giá đất chi tiết, qua rà soát 7 chứng thư thẩm định giá đất chi tiết do CTCP Giám định giá và Tư vấn đầu tư xây dựng Thế Hệ Mới, Trọng tâm Kỹ thuật Khoáng sản Không gian Đồng Nai chấp hành đều dùng phương pháp so sánh để giải đáp giá đất cụ thể. Tuy nhiên qua rà soát giấy tờ về giải đáp giá đất chưa bảo đảm theo qui định.

Chi tiết, có 7/30 thửa đất chọn để so sánh với thửa đất cần xác định giá đất chi tiết nhưng không biểu hiện có thương lượng thắng lợi; có 3/30 thửa đất được công ty trả lời chọn lựa để so sánh với thửa đất cần xác định giá đất chi tiết có thời điểm thương lượng thắng lợi quá thời hạn 2 năm trở lên theo luật pháp; có 3/5 công dân được lấy phiếu thăm dò tích lũy tin tức của thửa đất chắc chắn không có doanh nghiệp nào tới phỏng vấn và không ký tham gia phiếu dò xét thu thập thông tin của thửa đất là không đúng theo luật pháp của Thông tư 36.

Thời điểm thực hiện tư vấn định giá đất cụ thể, cả khu A và B của công trình KDC Dịch vụ Giang Điền việc thi hành tư vấn giá đất tại các chứng thư đánh giá giá nêu trên có thời điểm thi hành lừ đừ trễ từ 17 ngày đến 94 ngày khiến việc kể từ khi ký phù hợp đồng giải đáp giá đến khi có kết quả tư vấn giá đất là không đúng theo Quyết định 04 ngày 1/2/2016 của UBND Tỉnh Đồng Nai (thời gian quy định là 20 ngày làm việc).

Các tổ chức tư vấn giá đất chi tiết dùng lý lẽ so sánh, tất nhiên trong thời kỳ chấp hành tư vấn giá đất chi tiết của Công ty Thế Hệ Mới, Trung tâm Kỹ thuật Khoáng sản Không gian Đồng Nai chưa biểu lộ đúng theo qui định của pháp luật dẫn tới những sai phép và thiết sót. Sở Khoáng sản Không gian là công ty được luật pháp về đất đai và UBND tỉnh giấc giao chủ trì trong việc xác định giá đất chi tiết, là doanh nghiệp thuê trả lời giá đất, dĩ nhiên thiếu nghĩa vụ trong kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trả lời giá đất dẫn đến việc tư vấn giá đất chậm về thời gian và có các sai phạm, khuyết điểm.

Đối với việc trình Hội đồng giám định giá đất thức giấc giám định giá đất chi tiết của dự án Giang Điền lần 2 tại tờ trình số 733 ngày 11/8/2016 của Sở Khoáng sản Không gian có thời hạn chấp hành đủng đỉnh trễ 10 ngày là không đúng so với pháp luật là 5 ngày khiến cho việc.

Kết quả xác định giá đất không đúng thực tế

Theo thanh tra Đồng Nai, việc trả lời giá đất cụ thể của các doanh nghiệp tư vấn giá đất chưa đúng theo Thông tư 36 nhưng Sở Tài nguyên Môi trường thiếu sót trong việc kiểm tra, đánh giá kết quả tư vấn giá đất, của các công ty giải đáp trước khi trình Hội đồng đánh giá giá đất tỉnh giấc là không đúng theo quy định Thông tư 36.

Về thẩm định phương án giá đất, cả khu A và B của công trình đầu tư Khu cư dân Phục vụ Giang Điền, Hội đồng đánh giá giá đất tỉnh tiền hành thẩm định 7 lần tại 7 chứng thư có thời gian thẩm định lờ lững trễ từ 27 ngày đến 49 ngày là không đúng pháp luật 10 ngày.

Hội đồng đánh giá giá đất trả giấy tờ đề nghị chú ý lại phương thức giá đất chi tiết, đương nhiên nguyên nhân trả giấy tờ phổ biến bình thường, chưa rõ căn cứ, dẫn đến việc giải đáp giá đất và trình phương thức giá đất chi tiết phải làm lại đa dạng lần.

Về biên bạn dạng cuộc họp của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, đối với 3 lần Hội đồng giám định giá đất tỉnh giấc trả giấy tờ đề nghị xem xét lại phương thức giá đất chi tiết tại các văn phiên bản 3404, 2173, 4190 của Sở Tài chính không biểu hiện bằng biên bạn dạng cuộc họp là không đúng theo qui định tại Thông tư 78 ngày 22/6/2016.

Việc trình UBND Tỉnh giấc Đồng Nai phê duyệt y giá đất cụ thể để đền bù dự án Giang Điền tại các Quyết định số 2716, 3129, 925 của UBND tỉnh giấc có thời điểm chấp hành lừ đừ trễ từ 17 đến 23 ngày là không đúng theo quy định là 5 ngày.

Về việc quyết định giá đất chi tiết tại 3 quyết định trên của UBND Thức giấc về việc phê phê duyệt vấn đề chỉnh giá đất, phương án giá đất cụ thể để bồi thường chấp hành dự án Giang Điền có thời điểm thi hành chậm chạp trễ từ 15 đến 30 ngày là không đúng pháp luật 5 ngày.

Thời điểm thi hành định giá đất, đối với khu A và B từ khi doanh nghiệp thi hành định giá đất, thẩm định phương thức giá đất, hoàn thành dự thảo phương án giá đất, quyết định giá đất có thời gian chấp hành chậm rì rì trễ trong khoảng 56 tới 242 ngày là không đúng so với luật pháp 45 ngày. Việc kéo dài này cộng với việc giá đất có phổ quát cô động dẫn đến kết quả xác định giá đất chi tiết khi hoàn thành không còn thích hợp với thực tại, dẫn đến việc trả lời giá đất và trình phương thức giá đất chi tiết phải làm cho lại phổ quát lần.

Từ những nội dung kết luận nêu trên, Thanh tra thức giấc Đồng Nai kiến nghị Chủ toạ UBND tỉnh lãnh đạo, giải quyết. Theo đó, các công ty gồm UBND quận Trảng Bom, Sở Tài nguyên Không gian, Sở Nguồn vốn, Văn phòng UBND tỉnh giấc Đồng Nai cần khiến rõ căn do, xác định rõ trách nhiệm đối với từng doanh nghiệp, cá nhân thuộc thẩm quyền của chính mình can hệ tới các sống sót và khuyết điểm trên. Doanh nghiệp kiểm điểm trang nghiêm đối với công ty, cán bộ, lên tiếng thức giấc để chú ý, giải quyết theo pháp luật.

Theo Huyền Thoa

BizLive


Đọc thêm: dịch vụ nhà đất