'Ông trùm' Khu kĩ nghệ Idico (IDC) đã được chấp thuận niêm yết 192 triệu cũ rích phiếu trên HNX

Sở GDCK Thủ đô vừa chấp thuận cho Tổng Công ti Idico – CTCP (mã chứng khoán IDC) được niêm yết 192 triệu cổ phiếu trên HNX. Tổng công ti Idico có bổn phận thông báo tin tức theo luật pháp.

Tổng công ty Idico được xây đắp năm 2000 với xuất hành là một doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây đắp. Hiện Tổng công ti có vốn nhân tố lệ 3.000 tỷ đồng tương ứng 300 triệu cũ kĩ phần mệnh giá 10.000 đồng/cũ kĩ phần.

Bốn tuần 10/2017 Idico tiến hành cổ hủ phần hóa, mang hơn 55,3 triệu cổ phiếu ra chào bán công khai lần đầu. Phiên IPO chiến thắng, thu về 1.324 tỷ đồng. Sau đó hơn 1 bốn tuần, hơn 55,3 triệu cổ lỗ phiếu IDC chính thức thương lượng trên Upcom trong khoảng ngày 24/11/2019 với giá tham chiếu trong ngày thương lượng đầu tiên 23.940 đồng/cổ hủ phiếu. Hiện nay IDC đã giảm về giá tiền 18.400 đồng/cổ phiếu.

Ông trùm Khu công nghiệp Idico (IDC) đã được chấp thuận niêm yết 192 triệu cổ phiếu trên HNX - Ảnh 1.

Cốt truyện giá cổ hủ phiếu IDC trong khoảng khi lên sàn.

Cùng với đó Idico tiến hành chào bán cũ kĩ phần cho nhà đầu tư ý tưởnrg. Tổ chức SSG và Bitexco được chọn lựa. 2 chủ đầu tư ý tưởnrg được sắm 135 triệu cổ lỗ phiếu, mỗi bên 67,5 triệu cổ phiếu.

Hơn một năm sau đó, Idico đã được chấp thuận hoàn thành thủ tục đàm phán bổ sung hơn 135,68 triệu cổ hủ phiếu trong khoảng 16/4/2019, nâng tổng lượng cổ lỗ phiếu chứng nhận thương lượng lên gần 191 triệu cũ rích phiếu. Đây chính là số cổ hủ phần chào bán cho chủ đầu tư ý tưởnrg và chào bán cho người công lao trong tổ chức kinh doanh.

Đương nhiên rất nhiều số cổ hủ phiếu hoàn thành thủ tục giao dịch bổ sung này còn bị hạn giễu cợt chuyển nhượng 10 năm từ ngày 1/3/2019 (đối với 135.066.000 cũ rích phiếu). Số còn lại thời gian hạn nhạo báng chuyển nhượng ít hơn, từ 3 năm tới 8 năm.

Hiện nay Bộ Xây dựng vẫn đang là cổ đông lớn nhất nắm giữ 108 triệu cổ hủ phần Idico – số cổ phần này vẫn chưa đạt yêu cầu giao dịch trên sàn. Tiếp đó là 2 cổ đông lớn – 2 nhà đầu tư ý tưởnrg SSG và Bitexco.

Kết quả kinh doanh, doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2019 đạt 3.553 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 424 tỷ đồng, tăng 21,6% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm 2018.

Nam Hà

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem tại: dịch vụ nhà đất