Phải hoàn tất chuyển đổi 21 triệu thẻ ATM trong năm 2019

Các đơn vị trên theo đó cần chủ động và nghiêm chỉnh doanh nghiệp triển khai áp dụng tiêu chuẩn cơ sở vật chất về thẻ chip nội địa theo lộ trình biến đổi luật pháp tại Thông tư số 41/2018 của NHNN.

Theo Thông tư 41, tới hết năm 2019, ít ra 35% số máy ATM, 50% số thiết bị hài lòng thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Đáng lưu ý tới hết ngày 31.12.2019, chí ít 30% số thẻ đang lưu hành trên hoạt động mua bán phải tuân hành tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa, tương đương khoảng 21 triệu thẻ ATM phải biến đổi trong khoảng kĩ nghệ thẻ từ sang thẻ chip.

Hạn chót cho việc biến đổi tổng thể thẻ ATM trên thị trường sang thẻ chip là cuối năm 2021.

Theo Cẩm Hà

Lao động


Đọc thêm: gia nha dat