Phân lô bán nền sai, nhà đầu tư sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng

Chính phủ vừa ban hành nghị định 91/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong ngành nghề đất đai có hiệu lực trong khoảng ngày 5/1/2020. Theo đó, những trường thích hợp chuyển nhượng quyền dùng đất dưới cách thức phân lô, bán nền trong dự án đầu cơ xây đắp kinh doanh nhà đất không đúng qui định sẽ bị phạt lên tới 1 tỷ đồng.

Theo đó, trường thích hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới cách thức phân lô, bán nền trong dự án đầu cơ xây đắp buôn bán nhà ở để bán hoặc để bán câu kết cho thuê không đủ một trong các vấn đề kiện pháp luật tại khoản 1 Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hoặc đủ các yếu tố kiện quy định tại khoản 1 Vấn đề 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP nhưng chưa được Ủy ban quần chúng cấp tỉnh chuẩn y theo pháp luật tại điểm a khoản 1 Nhân tố 194 của Luật đất đai thì cách thức và mức xử phạt như sau:

Phạt tiền trong khoảng 20 - 50 triệu tiền việt đối với quy mô đất đã chuyển nhượng dưới 0,5 héc ta; Phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng đối với quy mô đất đã chuyển nhượng từ 0,5 héc ta đến dưới 1 héc ta; Phạt tiền từ 100 - 200 triệu đồng đối với quy mô đất đã chuyển nhượng trong khoảng 1 tới dưới 3 héc ta; Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu tiền việt đối với diện tích đất đã chuyển nhượng từ 3 héc ta trở lên.

Phân lô bán nền sai, chủ đầu tư sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Trường thích hợp phân lô bán nền sai, chủ đầu tư sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng.

Trường thích hợp chuyển nhượng quyền dùng đất dưới chế độ phần lô, bán nền trong dự án đầu cơ xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê không đủ trong khoảng nhì vấn đề kiện pháp luật tại khoản 1 Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP trở lên thì cơ chế và mức xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng đối với quy mô đất đã chuyển nhượng dưới 0,5 héc ta; Phạt tiền trong khoảng 100 - 200 triệu đồng đối với quy mô đất đã chuyển nhượng trong khoảng 0,5 đến dưới 1 héc ta; Phạt tiền trong khoảng 200 - 500 triệu đồng đối với diện tích đất đã chuyển nhượng trong khoảng 1 tới dưới 3 héc ta; Phạt tiền từ 500 triệu tiền việt đến 1 tỷ đồng đối với diện tích đất đã chuyển nhượng trong khoảng 3 héc ta trở lên.

Trường thích hợp chuyển nhượng quyền dùng đất dưới cách thức phân lô, bán nền mà không lập công trình đầu tư xây dựng nhà đất để bán hoặc để bán liên hiệp cho thuê thì xử phạt theo pháp luật tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu cơ xây dựng, khai thác, sản xuất, buôn bán khoáng sản làm nguyên liệu xây đắp, chế biến, kinh doanh nguyên liệu xây đắp; điều hành công trình cơ sở công nghệ; buôn bán BĐS, phát hành nhà ở, điều hành dùng nhà và công sở.

Nghị định này pháp luật giải pháp khắc phục là buộc khiến thủ tục trình UBND cấp tỉnh giấc cho phép phân lô, bán nền đối với trường phù hợp chưa có văn phiên bản cho phép của UBND cấp thức giấc; Buộc nhà đầu tư phải xong xuôi việc đầu cơ xây dựng kết cấu cơ sở theo quy hoạch cụ thể xây dựng 1/500 đã được phê chuẩn y; hoàn thành bổn phận nguồn vốn can hệ đến đất đai; Buộc nhà đầu tư phải chịu bổn phận trong việc hoàn thành xây đắp nhà theo đúng thiết kế được phê phê duyệt; Buộc nhà đầu tư nộp lại số lợi bất hợp lí có được do chấp hành hành vi vi phạm...


Theo Ninh Phan

Tiền phong


Xem tại: bat dong san