Quá phổ biến loại quỹ thu tiền dân, lỏng lẻo điều hành, phao phí chi phí

Như VietNamNet đưa tin, Đoàn giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa có thông báo Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, quy định về điều hành, sử dụng các quỹ vốn đầu tư nhà nước ngoài ngân sách nhà nước công đoạn 2013-2018.

Làng nhàng địa phương có khoảng 10-15 quỹ

Báo cáo của Đoàn giám sát cho thấy ở vn có trên 40 quỹ/loại quỹ nguồn vốn ngoài ngân sách được thi công. Đó là Quỹ bảo hiểm y tế, Quỹ bảo hiểm phố hội đề nghị; Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện; Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; Quỹ bảo kê không gian vietnam; Quỹ bảo trì tuyến phố bộ; Quỹ tạo ra công nghệ kĩ nghệ,...

Trong khi, còn nhiều quỹ thị trấn hội, quỹ từ thiện được xây dừng ở các địa phương như Quỹ Khuyến công, Quỹ Hội chữ thập đỏ; Quỹ Bảo kê người khuyết tật và con trẻ mồ côi; Quỹ gia đình công đoàn; Quỹ vì nữ cán bộ, người lao động, viên chức công sức nghèo; Quỹ chăm bẵm người cao tuổi, Quỹ ủng hộ Trường Sa,...

Quá nhiều loại quỹ thu tiền dân, lỏng lẻo quản lý, lãng phí chi tiêu - Ảnh 1.
Hoạt động của Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá chưa đánh giá được hiệu quả, dư nguồn lớn gây hoang phí nguồn lực xã hội

Theo đoàn giám sát, bây chừ, chưa có một văn bản quy phạm quy định cụ thể hóa các qui định tại Luật Ngân sách nhà nước 2015 nhằm yếu tố chỉnh các nguyên lý tầm thường về quỹ nguồn vốn ngoài ngân sách, bao gồm các ngành được xây dừng quỹ, thẩm quyền kiến tạo quỹ, nguồn thu nhập nhiệm vụ chi của quỹ, mô phỏng hoạt động, cơ cấu đơn vị, cách thức kế toán, công khai, thanh kiểm tra,...

Vấn đề này dẫn đến hiện trạng quỹ tài chính ngoài ngân sách được kiến tạo quá phổ quát, do toàn bộ tổ chức, công ty ban hành, ở gần như cấp khác biệt.

Theo đoàn giám sát, việc có quá phổ biến Quỹ tại địa phương khiến nảy sinh đa dạng chi phí điều hành và tổ chức biên nhạo báng.

Qua giám sát cho thấy, tuy các địa phương báo cáo chưa toàn diện số số lượng quỹ, nhưng nhàng nhàng mỗi địa phương có khoảng 10-15 quỹ. Việc thành lập quá nhiều Quỹ theo qui định của các luật chuyên ngành nghề, các Nghị định của Chính phủ và của địa phương “khiến cho phân tán nguồn lực, tăng chi tiêu điều hành và phát sinh thêm đơn vị, bộ máy, biên chế giễu” - đoàn giám sát phản hồi.

Theo công bố của Chính phủ, kế hoạch năm 2019, tổng số thu của các quỹ là trên 500 nghìn tỷ đồng, trong đó dự kiến ngân sách nhà nước cấp và hỗ trợ là 100 nghìn tỷ đồng, chủ yếu cho các quỹ: Bảo hiểm phố hội, Bảo hiểm y tế, Bảo trì đường bộ trung ương.

Tổng phù hợp công bố của 41 địa phương cho thấy, tổng số dư các quỹ ngoài ngân sách của địa phương từ 2013 đến 2018 tăng qua các năm: năm 2013 là 8.074 tỷ đồng thì đến 2017 là 17.198 tỷ đồng, năm 2018 là 18.268 tỷ đồng.

Khó quản việc chi tiêu

Theo qui định của luật pháp, việc thực hiện chế độ chi phí ngân sách phải chịu sự giữ vững chặt chẽ của hệ thống Kho bạc nhà nước. Đương nhiên, đối với các quỹ vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước không chịu sự yếu tố chỉnh bởi qui định này và các quỹ phải tự kiểm soát chi phí. Trong trường phù hợp thành lập tài khoản tại Ngân khố nhà nước, pháp luật luật pháp Ngân khố nhà nước chỉ giữ vững tính hợp pháp, phù hợp lệ.

“Bởi vậy, việc không có hình thức kiểm soát, giám sát ngặt nghèo của công ty điều hành nhà nước dẫn tới đa dạng kỹ năng vi phạm qui định về chế độ chi tiêu, dùng kinh phí sai mục đích”, đoàn giám sát cho hay.

Quá nhiều loại quỹ thu tiền dân, lỏng lẻo quản lý, lãng phí chi tiêu - Ảnh 2.
Đề nghị Kiểm toán Nhà nước tham gia cuộc Quỹ bình ổn xăng dầu

Một số quỹ có nguồn thu nhập trong khoảng đóng góp đề nghị của các công ty, tổ chức và người dân hoạt động trong một số ngành một mực. Các khoản này được tính theo tỷ trọng xác suất trên thu nhập hoặc trên thu nhập của người công lao.

Đoàn giám sát nghĩ là đây có thể được coi là “một khoản thuế doanh thu tiến công trên các vật phẩm hàng hóa dịch vụ hoặc trị giá của nả mà người dùng” mà người dùng phải trả thêm. Ví dụ, 2% đối với các doanh nghiệp sản xuất và nhập cảng thuốc lá cho Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá; tỷ trọng tính trên của cải tổ chức và ngày công sức động đối với Quỹ phòng chống thiên tai.

Qua giám sát cho thấy, vài quỹ có các nội dung chi thực hiện nhiệm vụ không có lí, quá chú ý vào các mục chi cho hoạt động truyền thông, báo chí, lăng xê, khi mà nhiệm vụ này là của các cơ quan chuyên ngành nghề của Chính phủ.

Các cuộc kiển toán chuyên đề về nội dung các quỹ còn chưa thực thụ được đề cao. Trong thời kỳ được giám sát, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị giải quyết hơn 1.700 tỷ đồng, trong đó tăng thu, giảm chi NSNN 622 tỷ đồng; tăng thu, giảm chi các quỹ 426 tỷ; xử lý tài chính khác hơn 700 tỷ đồng.


Bên cạnh, phổ thông quỹ có nguồn thu để bổ sung chi phí hoạt động cơ bản từ lãi tiền gửi vào các nhà băng thương nghiệp. chậm tiến độ là các Quỹ Hỗ trợ đơn vị vừa và nhỏ tuổi, Quỹ hỗ trợ phụ nữ có năng lực tài chính thấp, Quỹ thu thập trả nợ, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác thị trấn,...Một số quỹ có các nội dung chi không đúng với bản chất quỹ như Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, Quỹ cung cấp việc làm cho ngoài nước.

Một số quỹ có hoạt động cho vay có mức lãi suất khuyến mại còn khá thấp so với hoạt động mua bán, dẫn tới khó khăn trong việc tạo nguồn hoạt động của quỹ. Các đối tượng có nhân tố kiện vẫn được mượn ưu đãi, hoặc đối tượng vay giảm giá để gửi nhà băng, không đưa vào sản xuất, buôn bán theo tiêu chí của quỹ, như Quỹ Hỗ trợ phát hành phù hợp tác phường.

Dường như đó, luật pháp của luật pháp là các quỹ có tác dụng cung cấp, cho mượn là phải bảo toàn và tạo ra vốn. Yếu tố này dẫn tới việc một vài quỹ hoạt động thiếu hiệu quả, cho vay hạn chế giễu hoặc không cho vay như Quỹ phát hành phù hợp tác thị trấn, Quỹ đổi mới công nghệ non sông,...

Hình như ngân sách bố trí cho đầu cơ sản xuất kinh tế còn gian khổ, nguồn lực đầu tư cốt yếu là vốn mượn, một vài quỹ thiếu nguồn để hoạt động thì có quỹ lại dư nguồn rất lớn, “là sự phung phá nguồn lực vốn đầu tư rất lớn”.

“Vài trường phù hợp, quỹ sử dụng nguồn dư để gửi nhà băng thương mại hoặc Chính phủ thu một phần về ngân sách nhà nước là chưa đảm bảo thích hợp với pháp luật của qui định”, đoàn giám sát để ý.

Cân nhắc thận trọng xây đắp quỹ mới Để bảo đảm khuông pháp lý trong việc thống nhất quản lý các quỹ vốn đầu tư nhà nước ngoài ngân sách nhà nước, Đoàn giám sát kiến nghị Chính phủ nghiên cứu trình Quốc hội chú ý, ban hành Luật điều hành, dùng các quỹ nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách. Trong đó, luật pháp rõ thẩm quyền xây đắp quỹ, nguồn thu nhập, nhiệm vụ chi, cơ cấu hoạt động, chế độ vốn đầu tư,... song song, lưu ý huỷ bỏ vài quỹ hoạt động không hiệu quả hoặc không triển khai được trong thực tiễn pháp luật tại các luật. Khi ban hành các luật chuyên lĩnh vực, cần lưu ý, cân nhắc một cách cẩn trọng việc xây dừng mới các quỹ tài chính ngoài ngân sách; việc xây đắp mới phải thích hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước, tránh thiết kế quá rộng rãi quỹ.


Theo Lương Bằng

Vietnamnet


Tham khảo thêm: bat dong san