Siết qui định về điều hành quỹ bảo trì thông thường cư | MuaBanNhaDat

Nổi bật trong Thông tư 06 là những luật pháp về quản lý, dùng quỹ bảo trì thông thường cư. Theo đó, chủ trương mục tiền gửi kinh phí bảo trì (2%) nhà phổ biến cư có thể do một hoặc đa dạng thành viên ban quản trị đứng tên đồng chủ trương mục.

Chủ tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì đối với nhà chung cư có mục đích dùng hỗn phù hợp có tối thiểu là ba thành viên ban quản trị đứng tên đồng chủ tài khoản. Số lượng thành viên tối đa do hội nghị nhà thông thường cư quyết định. Các thành viên nhập cuộc đồng chủ trương mục này phải có ít ra một thây mặt chủ sở hữu khu căn hộ, một thây mặt chủ sở hữu quy mô khác (nếu có), một thây mặt nhà đầu tư (giả dụ có) và vài thành viên khác do hội nghị nhà bình thường cư quyết định (nếu như có).

Kỳ hạn gửi tiền và việc đứng tên đồng chủ trương mục tiền gửi kinh phí bảo trì được quy định trong quy dè bỉu thu, chi tài chính của ban quản trị nhà phổ biến cư do hội nghị nhà thông thường cư ưng chuẩn. Đối với quyết định chi tiêu quỹ bảo trì phần chiếm hữu bình thường của nhà tầm thường cư có rộng rãi chủ chiếm hữu, trường hợp ban quản trị tòa nhà thông thường cư quyết định việc bảo trì phần chiếm hữu tầm thường của tòa nhà bình thường cư thì phải có tối thiểu 75% tổng số thành viên bạn dạng quan trị đồng ý.

Ban quản trị nhà phổ biến cư phải báo cáo công khai tại hội nghị nhà chung cư tin tức về trương mục tiền gửi kinh phí bảo trì đã lập, không được đổi mới trương mục này và định kỳ sáu 04 tuần thông báo công khai trên bảng tin của nhà thông thường cư về các khoản chi tiêu tiền gửi kinh phí bảo trì (giả dụ có). Việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu phổ biến của nhà tầm thường cư phải theo đúng luật pháp của Luật Nhà ở. Quy chế giễu này và phải có sổ sách, hóa đơn, chứng trong khoảng theo quy định để theo dõi, quản lý.

siet quy dinh ve quan ly quy bao tri chung cu

Ảnh minh hoạ

Trong khi, Thông tư 06 cũng qui định, hội nghị nhà phổ biến cư lần đầu phải được doanh nghiệp trong thời hạn 12 bốn tuần, kể trong khoảng ngày nhà tầm thường cư đó được bàn giao đưa vào sử dụng và có tối thiểu 50% số căn hộ đã được bàn ủy quyền người dùng, thuê mua (không bao gồm số căn hộ mà nhà đầu tư giữ lại không bán hoặc chưa bán, chưa cho thuê tìm).

Trường hợp không đủ số người tham gia, nhà đầu tư hoặc đại diện chủ chiếm hữu căn hộ có văn bạn dạng đề xuất UBND cấp thị trấn, phố nơi có nhà bình thường cư đơn vị hội nghị nhà thông thường cư. Trường phù hợp quá thời hạn pháp luật đó mà tòa nhà chung cư chưa có đủ 50% số căn hộ được bàn giao thì hội nghị nhà thông thường cư được đơn vị sau khi có đủ 50% số căn hộ được bàn giao.

Quyền biểu quyết tại hội nghị phổ biến cư được tính theo quy mô sở hữu riêng của chủ chiếm hữu căn hộ, chủ sở hữu phần quy mô riêng khác trong nhà bình thường cư theo nguyên tắc 1m2 quy mô sở hữu riêng tương đương với 1 phiếu biểu quyết. Sau khi hội nghị nhà bình thường cư đã bầu ra ban quản trị và ban quản trị này có quyết định công nhận của UBND cấp phố hoặc thị xã thì ban quản trị có bổn phận lập tài khoản hoạt động để điều hành kinh phí bảo trì theo qui định.

Thông tư 06 cũng luật pháp về việc bàn giao giấy tờ nhà cửa nhà thông thường cư. Theo đó, tại Yếu tố 5 của Thông tư 06 qui định: Chủ đầu tư trong thời hạn 20 ngày khiến cho việc, kể từ ngày Ban quản trị nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý nhà bình thường cư có văn bạn dạng yêu cầu giao giấy tờ nhà cửa nhà chung cư, nhà đầu tư có bổn phận bàn giao nhì bộ giấy má y trong khoảng bản chính. Trường hợp quá thời hạn luật pháp nêu trên mà nhà đầu tư không bàn giao giấy tờ cho nhà cửa nhà phổ biến cư thì Ban quản trị nhà phổ biến cư có văn bản đề xuất UBND quận, thị xã, thị phố, TP thuộc thức giấc nới đó có nhà bình thường cư yêu cầu nhà đầu tư bàn giao giấy má.

Thông tư này cũng luật pháp, trường thích hợp nhà đầu tư bàn giao hồ sơ tòa tháp nhà tầm thường cư đúng qui định mà Ban quản trị không kiếm được thì trong 10 ngày làm cho việc, kể từ ngày bàn giao, chủ đầu tư lên tiếng và buộc phải UBND cấp huyện phải hấp thụ hồ sơ. Ban quản trị nhận trách nhiệm về các vấn đề can dự xảy ra tự nhiên nhận bàn giao thủ tục tòa tháp nhà tầm thường cư theo qui định.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem thêm: dịch vụ bất động sản