Tạm thời xong kinh doanh trợ thời nhập tái xuất gỗ dán sang Mỹ

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho nhân thức, nhằm tăng cường quản lý xuất khẩu gỗ dán sang Mỹ để phòng hạn chế ăn gian thương nghiệp về duyên cớ hàng hóa, chuyển vận chuyển bất hợp pháp, dẫn tới nguy cơ Mỹ có thể ứng dụng các biện pháp siết chặt điều hành đối với gỗ dán xuất khẩu của vietnam, ảnh hưởng bị động tới đóng gói nội địa và làm cho ảnh hưởng tới lợi quyền của các công ty làm cho ăn chân chính, căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định cụ thể vài vấn đề của Luật Điều hành ngoại thương, ngày 12/11/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BCT qui định về việc tạm thời xong kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm bợ nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Mỹ.

Thông tư số 22/2019/TT-BCT qui định tạm thời ngừng hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, buôn bán tạm bợ nhập vào Việt Nam để tái xuất sang Mỹ đối với mặt hàng gỗ dán thuộc lực lượng HS 44.12 theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, du nhập vietnam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Vốn đầu tư; vận dụng đối với lái buôn nhập cuộc hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh trợ thì nhập, tái xuất; các cơ quan, công ty điều hành hoạt động buôn bán chuyển khẩu, kinh doanh tạm bợ nhập, tái xuất; các tập đoàn, tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động buôn bán chuyển khẩu, buôn bán nhất thời nhập, tái xuất.

Thông tư số 22/2019/TT-BCT có hiệu lực chấp hành kể từ ngày 27/12/2019 tới hết ngày 31/12/2024.

Lúc trước, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 4/7/2019 phê ưng chuẩn Đề án "Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh giải pháp phòng thủ thương mại và ăn gian nguồn gốc". Đề án đã đề ra đa dạng nhiệm vụ, biện pháp nhằm đẩy mạnh điều hành nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, du nhập, đầu tư nước ngoài; chặn đứng và xử lý nghiêm các hành vi trốn tránh giải pháp phòng ngự thương mại, ăn gian xuất xứ hàng hóa (trong đó các mặt hàng có nguy cơ cao như gỗ dán).

Quỳnh Anh

Theo Nhịp sống kinh tế


Đọc thêm: dat xanh