Thủ đô phát hành 3 thị trấn sinh thái Quốc Oai, Phúc Thọ và Chúc Sơn

Theo đó, thành phố ủy quyền Viện Quy hoạch xây đắp Hà Nội làm cho chủ đầu tư, phân tích trên phạm vi toàn cục địa giới hành chính đô thị Thủ đô, các thành phố theo Quy hoạch tầm thường xây đắp Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt y với tổng diện tích 3.344,6km2. Bao bọc gồm: 1 thành phố trọng tâm thành phố Hà Nội và 5 thành phố vệ tinh: Sơn Tây, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Xuân Mai, Hòa Lạc; 3 thị trấn sinh thái: Thành phố Quốc Oai, thành phố Phúc Thọ, thị trấn Chúc Sơn; 11 thị trấn thị xã lỵ của các huyện.

Chỉ tiêu của đề cương nhằm chi tiết hóa các mục tiêu phát triển thành phố, danh mục và lịch trình triển khai chấp hành Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô, Quy hoạch chung xây đắp Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê phê duyệt; các quyết nghị của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ; các chương trình, kế hoạch của Thành ủy và UBND thành phố Thủ đô về tạo ra Hà Nội (đến năm 2020, góc nhìn đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050).

Tạo khí cụ quản lý và sản xuất hệ thống thị trấn trên khu vực Hà Nội, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh tại mỗi vùng lãnh thổ, gắn với các quy hoạch lĩnh vực, ngành nghề; động viên tạo ra kinh tế - thị trấn hội tại khu vực thị trấn phù hợp với Chương trình phát triển thành phố tổ quốc, kĩ năng huy động nguồn lực thực tiễn tại địa phương cho từng thời kỳ 5 năm.

song song, đề xuất các chương trình, chiến lược chi tiết (tương xứng với tiềm năng và nguồn lực, có trung tâm, trọng tâm và sử dụng hiệu quả quỹ đất xây đắp) bảo đảm đồng bộ về cơ sở vật chất thị trấn, kết hợp giữa bảo tàng, cải tạo và xây đắp mới; xác định lộ trình, cách thức tiến hành xây dựng thị trấn đảm bảo tính khả thi và phát hành vững bền; thống nhất các số liệu can hệ đến thị trấn hóa, chủ trương, lịch trình thực hiện một số đề án đầu tư, đề án xây đắp huyện lên huyện của 5 địa bàn: Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh, Hoài Đức, Đan Phượng.

Theo Hoàng Phong

Tiền phong


Xem nhiều hơn: bat dong san