TVS, RAT, TLD, G36, IPA, SVN: Tin tức đàm phán lượng lớn cũ rích phiếu

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS): Quỹ ngoại Wardhaven Việt Nam Fund đã tìm 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 3.094.893 cp (tỷ trọng 3,86%) xuống 4.094.893 cp (tỷ lệ 5,11%) và trở thành cũ rích đông lớn. Thương lượng chấp hành ngày 5/11/2019.

CTCP Vận tải và Thương mại các con phố sắt (RAT): Ông Nai lưng Thế Hùng, Tổng Giám độc, đạt yêu cầu tậu 580.318 cp. Trước đàm phán ông Hùng sở hữu 65.649 cp (tỷ lệ 1,45%). Thương lượng dự kiến thực hiện trong khoảng 8/11 đến 6/12/2019.

CTCP Đầu tư xây dựng và Sản xuất thị trấn Thăng Long (TLD): Ông Nguyễn Hữu Huân, chủ đầu tư tư nhân, đã bán 450.030 cp, giảm lượng chiếm hữu từ 1.282.560 cp (tỷ lệ 6,85%) xuống 832.530 cp (tỷ lệ 4,55%) và không còn là cổ lỗ đông lớn. Thương lượng thi hành ngày 30/10/2019.

Tổng công ti 36 – CTCP (G36): Ông Nai lưng Ngọc Lanh, trưởng BKS, đạt yêu cầu bán 160.580 cp trong tổng số 165.580 cp (tỷ lệ 0,18%) đang sở hữu. Đàm phán dự kiến chấp hành từ 12/11 tới 11/12/2019.

CTCP Tổ chức đầu tư I.P.A (IPA): Tổ chức kinh doanh TNHH MTV điều hành quỹ đầi tư chứng khoán IPA đã tậu 1.377.200 cp (tỷ  lệ 1,55%). Trước đàm phán công ty này không sở hữu cũ rích phiếu nào. Đàm phán chấp hành ngày 24/10/2019.

CTCP Vận vận tải và Thương nghiệp con đường sắt (RAT): Bà È cổ Thị Thu Nga, Phó TGĐ, đăng ký mua 256.000 cp. Trước thương lượng bà Nga chiếm hữu 195.883 cp (tỷ trọng 4,33%). Giao dịch dự định thi hành trong khoảng 8/11 tới 6/12/2019.

CTCP Cơ quan Vexilla vietnam (SVN): Ông Phạm Việt Cường, Chủ toạ HĐQT, đạt yêu cầu sắm 4.550.000 cp. Trước giao dịch ông Cường không chiếm hữu cổ lỗ phiếu nào. Giao dịch dự định thi hành trong khoảng 8/11 tới 6/12/2019.

Cũng can hệ tới cũ rích phiếu SVN, cùng thời gian, bà Đậu Phi Thuần, Ủy viên HĐQT, hoàn thành thủ tục tậu 2.275.000 cp. Trước giao dịch bà Thuần không sở hữu cổ lỗ phiếu nào.

Thanh Mai

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: mua nha