Đất khai hoang khi bị thu hồi có được đền bù? | MuaBanNhaDat

Câu hỏi của bạn đọc thắc bận rộn về đất khai phá có nội dung:

“Liệu đất khai hoang của gia đình tôi có trong giai đoạn khai khẩn, canh tác có được cấp sổ đỏ hay không? Khi bị nhà nước thu hồi thì có được bồi thường thu hồi đất không? Pháp luật này như thế nào?”

Trạng sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Thủ đô giải đáp:

Thứ nhất: Yếu tố kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền dùng đất.

Tại Điều 99 Luật Đất đai năm 2013 quy định Trường phù hợp sử dụng đất được cấp Giấy đủ điều kiện quyền dùng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất:

"1. Nhà nước cấp Giấy đủ điều kiện quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường thích hợp sau đây:

a) Người đang sử dụng đất có đạt yêu cầu cấp Giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo luật pháp tại các yếu tố 100, 101 và 102 của Luật này;

Yếu tố 101 Luật Đất đai năm 2013 luật pháp:

Vấn đề 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền dùng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của nả khác gắn liền với đất cho hộ mái nhà, tư nhân đang dùng đất mà không có hồ sơ về quyền sử dụng đất

1. Hộ mái ấm, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thực hiện mà không có các thủ tục quy định tại Yếu tố 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp đóng hộp nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, khiến cho muối tại vùng có vấn đề kiện kinh tế - phố hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - phường hội khác lạ gian khổ, nay được Ủy ban dân chúng cấp xã nơi có đất xác thực là người đã sử dụng đất ổn định, không có mâu thuẫn thì được cấp Giấy đủ điều kiện quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đất và của nả khác gắn liền với đất và không hề nộp tiền dùng đất.

2. Hộ mái nhà, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ pháp luật tại Nhân tố 100 của Luật này nhưng đất đã được dùng bất biến trong khoảng trước ngày 01 bốn tuần 7 năm 2004 và không vi phạm qui định về đất đai, nay được Ủy ban quần chúng cấp phường xác nhận là đất không có mâu thuẫn, thích hợp với quy hoạch dùng đất, quy hoạch chi tiết xây đắp thành phố, quy hoạch xây đắp điểm cư dân nông thôn đã được tập đoàn nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn y đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy đủ điều kiện quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Căn cứ theo các qui định trên, đất khai phá có thể được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu phục vụ đủ các vấn đề kiện sau:

+ Đất đã được sử dụng định hình trong khoảng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm luật pháp về đất đai

+ Được Ủy ban quần chúng cấp phường xác nhận là đất không có mâu thuẫn, thích hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây đắp thành phố, quy hoạch xây đắp điểm cư dân vùng quê đã được tập đoàn nhà nước có thẩm quyền phê duyệt y đối với nơi đã có quy hoạch.

dat khai hoang khi bi thu hoi co duoc boi thuong

Thứ hai: Vấn đề kiện bồi hoàn khi thu hồi đất

Về việc bồi hoàn khi nhà nước thu hồi đất đối với đất khai hoang, khoản 1 Nhân tố 74 Luật Đất đai năm 2013 luật pháp:

Nhân tố 74. Nguyên tắc bồi hoàn về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người dùng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đạt yêu cầu được bồi thường luật pháp tại Yếu tố 75 của Luật này thì được đền bù.

Khoản 1 Vấn đề 75 Luật Đất đai năm 2013 qui định:

Nhân tố 75. Vấn đề kiện được đền bù về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an toàn; phát hành kinh tế - thị trấn hội vì lợi ích giang sơn, công cộng

1. Hộ mái nhà, cá nhân đang sử dụng đất ko phải là đất thuê thanh toán thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền dùng đất, Giấy đủ điều kiện quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tầm thường là Giấy đủ điều kiện) hoặc có đạt yêu cầu để được cấp Giấy chứng nhận quyền dùng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của nả khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp luật pháp tại khoản 2 Vấn đề 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại vietnam mà có Giấy đủ điều kiện hoặc có đạt yêu cầu được cấp Giấy đủ điều kiện quyền dùng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của nả khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

Theo các luật pháp trên, đất khai phá có thể được đền bù khi nhà nước thu hồi đất giả dụ phục vụ đủ các điều kiện sau:

+ Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, bình yên; tạo ra kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

+ Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm

+ Có Giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền chiếm hữu nhà đất và quyền dùng đất ở, Giấy đạt yêu cầu quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và của cải khác gắn liền với đất hoặc có chứng nhận để được cấp Giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất mà chưa được cấp.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem nhiều hơn: dịch vụ bất động sản