Bộ Y tế công bố việc hơn 800 người đã chết vẫn hưởng gần 7,6 tỉ đồng BHYT

 Bộ Y tế lên tiếng việc hơn 800 người đã chết vẫn hưởng gần 7,6 tỉ đồng BHYT - Ảnh 1.

Khám chữa bệnh cho người bệnh BHYT tại y tế cơ sở

Bộ Y tế vừa có văn bạn dạng số 7308/BYT- BH gửi BHXH vietnam đánh giá về tin tức nảy sinh chi tiêu khám bệnh, chữa bệnh BHYT sau chết.

Theo đó, Bộ Y tế cho nhân thức tổ chức này đã chiếm được phản ánh của BHXH vietnam (ngày 30-9-2019) về việc kiểm tra dữ liệu hưởng BHXH, dữ liệu trả tiền chi tiêu khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2018 và 8 bốn tuần đầu năm 2019. Qua kiểm tra, đã phát hiện nay 59 tỉnh, thị trấn, có 826 trường thích hợp đã chết vẫn phát sinh 1.780 lượt khám bệnh, chữa bệnh bằng BHYT với số tiền lên đến 7,58 tỉ đồng.

Ngày 28-10-2019, Bộ Y tế tiếp diễn thu được công văn của BHXH vietnam lên tiếng trạng thái lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Sau khi rà soát, xác minh, có 58 trường hợp vi phạm, nảy sinh 67 lượt khám bệnh, chữa bệnh sau khi tử trận với tổng chi tiêu trong khoảng BHYT hơn 59 triệu đồng. Nhận được công văn, Bộ Y tế đã có văn bạn dạng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh/ thành, các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc và y tế các Bộ, ngành nghề kiểm tra, xác minh những tin tức do BHXH vietnam cung cấp.

Đến nay, Bộ Y tế đã chiếm được tin tức lên tiếng kết quả rà soát, xác minh của 53/59 Sở Y tế, 12 cơ sở vật chất y tế trực thuộc các Bộ ngành nghề. Kết quả xác minh cho thấy có 650/826 trường thích hợp đúng tin tức như phản chiếu của BHXH vn, 176 trường hợp còn lại chưa có tin tức.

Cũng theo Bộ Y tế, tổng thích hợp kết quả kiểm tra, xác minh tin tức của 650 trường phù hợp có phát sinh chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT sau khi chết cho thấy lỗi của viên chức công ty BHXH hoặc bưu điện (đại lý của BHXH) là 575/650 trường phù hợp, chiếm giữ 88,4%.

Cụ thể, nhân viên nhập sai dữ liệu thông tin hoặc ứng dụng tự động "nhảy" về ngày đầu tiên (ngày 1) của 04 tuần về ngày chết của bệnh nhân. Thực tiễn này dẫn đến khi thống kê trên phần mềm đã nảy sinh chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cả người đã chết, hoặc lỗi do cơ quan BHXH đồng bộ sai mã số BHXH của người còn sống với người đã chết.

"Riêng biệt là trường thích hợp tại tỉnh Vĩnh Phúc, bệnh nhân Hà Thị Th. có 18 lần phát sinh chi phí khám bệnh, chữa bệnh với tổng chi tiêu đến trên 155 triệu đồng. Ngày mất của bệnh nhân này trên cơ sở dữ liệu của tổ chức BHXH là năm 2007, dĩ nhiên ngày mất thực tế theo trích lục khai tử tại địa phương là 7-6-2019"- Bộ Y tế viện dẫn.

 Bộ Y tế lên tiếng việc hơn 800 người đã chết vẫn hưởng gần 7,6 tỉ đồng BHYT - Ảnh 2.

Phổ thông người nhà dùng thẻ của người bệnh đã chết để khám bệnh BHYT

Theo Bộ Y tế, lỗi thứ nhì dẫn tới hàng trăm người đã chết vẫn phát sinh chi tiêu khám chữa bệnh BHYT, theo Bộ Y tế, là do người nhà dùng thẻ của người bệnh đã chết. Khi xác minh có 13/650 trường phù hợp xảy ra lỗi này, chiếm giữ 2%.

Lỗi thứ ba là lỗi do nhân viên y tế sử dụng thẻ BHYT (hoặc dữ liệu thẻ) của người bệnh để gian lận, trục lợi quỹ BHYT. Lỗi này xảy ra với 13/650 trường thích hợp, chiếm giữ 2%.

Lỗi thứ tư là lỗi do viên chức y tế thao tác sai trên ứng dụng HIV hoặc lỗi trong giai đoạn trích chuyển dữ liệu dẫn đến sai thông tin khám bệnh, chữa bệnh của bệnh nhân (chiếm 2,46%).

Lỗi thứ năm là lỗi do người thân bệnh nhân cung ứng sai tin tức ngày mất của bệnh nhân (chiếm giữ 2,62%). Lỗi thứ sáu được Bộ Y tế liệt kê là lỗi do cơ sở vật chất khám bệnh, chữa bệnh không kiểm soát hồ sơ ngặt nghèo (lỗi trật tự), lỗi này chiếm tỉ lệ 0,62%... Ngoài ra, Bộ Y tế cũng cho nhân thức cơ quan BHXH đã thống kê nhầm dữ liệu BHXH của tỉnh khác (11/650 trường thích hợp).

Theo D.Thu

Người công trạng


Xem tại: bat dong san