Chính phủ buộc phải sửa Luật Đất đai trong năm 2020

Văn phòng Chính phủ cho nhân thức, Chính phủ vừa buộc phải nội dung dự định trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp thường kỳ năm 2020.

Theo đó, Chính phủ dự kiến trình các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một vài điều của Luật Giải quyết vi phạm hành chính; dự án Luật Biên phòng vietnam (cho quan điểm lần đầu trước khi trình Quốc hội cho quan điểm); công trình Luật Ký hợp đồng quốc tế; công trình Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); công trình Luật Đầu cơ theo hình thức đối tác công tư; Luật Đầu cơ (sửa đổi); Luật Công ty (sửa đổi); công trình Luật Sửa đổi, bổ sung vài vấn đề của luật Bảo kê không gian; dự án Luật Sửa đổi, bổ sung vài vấn đề của Luật Đất đai; công trình Luật Người công huân vietnam đi khiến cho việc ở nước ngoài theo phù hợp đồng; công trình Luật Tuổi teen (sửa đổi); dự án Luật Thi đua, đánh giá tốt thưởng (sửa đổi)...

Đồng thời, Chính phủ cũng xin quan niệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: nghị quyết của Quốc hội về sản xuất đô thị Đà Nẵng đến năm 2030 góc nhìn tới năm 2045. Công bố kết quả thi hành quyết nghị số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu cơ các Chương trình chỉ tiêu tổ quốc công đoạn 2016 - 2020. 

Lên tiếng kết quả chấp hành chiến lược vốn đầu tư 5 năm tổ quốc 2016 - 2020 và xác định phương hướng kế hoạch nguồn vốn 5 năm giang sơn thời kỳ 2021 - 2025. Thông báo kết quả thực hiện quyết nghị số 24/2016/QH14 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế thời kỳ 2016 - 2020 cũng là những nội dung sẽ được xin quan niệm Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 

Ngoài ra đó, Chính phủ cũng dự định báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2020 chú ý thông qua Hiệp định Thương nghiệp hòa bình giữa vn và Cấu kết Châu Âu (EVFTA) trong năm 2020; để ý nội dung về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát hành nguồn ngân sách nhà nước công đoạn 2021 - 2025; lưu ý, quyết định hình thức đặc trưng quản lý, dùng số tiền chiếm được từ hoạt động khai thác của nả kết cầu cơ sở vật chất hàng không giai đoạn từ ngày 1/1/2018 (thời gian Luật Điều hành, sử dụng của nả công có hiệu lực thực hiện) đến ngày Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tìa sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý được phê duyệt y...


Xem thêm: gia nha dat