‘Chủ đầu tư tư nhân phải cẩn trọng với trái khoán tổ chức’

Thây mặt Bộ Tài chính khẳng định, trái khoán đơn vị, khác lạ là trái phiếu tạo ra theo cách thức lẻ tẻ chỉ phù hợp với các nhà đầu tư tổ chức, còn chủ đầu tư cá nhân ví như tậu trái khoán thì phải thông tỏ về nguồn vốn, có tài năng phân tách không may và dám bằng lòng rủi ro trong đầu cơ.

Can dự đến hoạt động mua bán trái phiếu doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các nhà băng và công ty vốn đầu tư (Bộ Nguồn vốn) đã có cuộc mua bán với tin báo và đưa ra những cảnh báo về thị trường trong gần đây.

Đơn vị phát triển lợi nhuận suất cao chỉ là riêng biệt, đơn nhất

Theo đó, trên hoạt động mua bán trái khoán doanh nghiệp hiện thời đang có vài doanh nghiệp sản xuất với lãi suất rất cao, trên 14%, thậm chí là lãi suất 20%.

Dẫn số liệu thống kê của HNX, ông Dương cho biết, trong 10 bốn tuần đầu năm 2019, bình quân lợi nhuận suất sản xuất trái khoán đơn vị chỉ là 9%/năm.

Bình quân lãi suất phát triển trái phiếu công ty tương đương với mức lợi nhuận suất tầm thường cho mượn trung và dài hạn của chuỗi hệ thống nhà băng thương nghiệp do Nhà băng Nhà nước thông báo là 9 - 11%/năm.

Trong đó, 82% khối lượng trái phiếu có lợi nhuận suất dưới 11%/năm, 17% khối lượng có lãi suất từ 11% -13% và chỉ có 0,9% khối lượng trái phiếu có lợi nhuận suất trên 13%/năm.

"Có 2 công ty phát triển trái phiếu với lãi suất cao mà tin báo có đề cập thời gian mới đây là các thương lượng riêng lẻ, riêng lẻ, không mang thuộc tính đại diện và không ảnh hưởng tới mặt bằng lợi nhuận suất vận động vốn từ phát hành trái phiếu của các công ty", ông Nguyễn Hoàng Dương chắc chắn.

Trong khoảng đó, thây mặt của Bộ Tài chính nghĩ rằng, các tổ chức có tình hình nguồn vốn tốt, độ tín nhiệm an toàn cao vẫn vận động với mức lãi suất phù hợp.

"Chúng tôi có đi rà soát trường phù hợp tổ chức BĐS tạo ra lợi nhuận suất trên 14%/năm thì thấy rằng đây là đơn vị đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán, trái khoán vận động cho các dự án được đánh giá là an toàn và có kĩ năng sinh lời.

Nhà đầu tư bao gồm quỹ đầu cơ giỏi và một nhóm nhà đầu tư tư nhân có tài năng đánh giá được không may đầu tư. Đến nay, tổ chức này thực hiện trọn vẹn trách nhiệm của trái khoán", ông Dương tin tức thêm.

Còn đối với doanh quả báo chí có phản chiếu sản xuất lợi nhuận suất ở mức 20%/năm, chỉ huy Vụ Nguồn vốn các nhà băng và đơn vị tài chính cho biết, tập đoàn này đã kiểm tra và đề xuất công ty, doanh nghiệp tư vấn phát hành báo cáo.

Theo đó, lợi nhuận suất 20%/năm là mức lợi nhuận suất è cổ, lợi nhuận suất chi tiết được tính theo từng kỳ trả lợi nhuận (hàng bốn tuần) và theo với lợi nhuận suất vận động tiền gửi tiết kiệm của 2 ngân hàng thương mại nhà nước cộng với độ lệch, theo tính toán thì lãi suất cho kỳ trả lãi trước tiên khoảng trên 11%/năm.

Nhà đầu tư tư nhân phải cẩn trọng

Trên hạ tầng phân tách những chả hạn chi tiết, ông Nguyễn Hoàng Dương đưa ra khuyến nghị đối với các nhà đầu tư.

Chi tiết, đại diện Bộ Vốn đầu tư cho rằng, trái khoán doanh nghiệp được sản xuất theo nguyên tắc tổ chức tự mượn, tự trả, tự chịu nghĩa vụ về hiệu quả dùng vốn và kĩ năng trả nợ.

"Thông lệ các nước cho thấy, chủ đầu tư trái phiếu đơn vị riêng lẻ là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là những nhà đầu tư có kinh nghiệm đầu cơ, có điều kiện tài chính và kĩ năng đánh giá, phân tích không may.

Do kỹ năng trả nợ của công ty dựa vào rất lớn tham gia kết quả hoạt động đóng gói, kinh doanh, hiệu quả dùng nguồn vốn vận động nên các nhà đầu tư tư nhân cần rất thận trọng khi quyết định đầu tư tham gia trái khoán công ty", ông nói.

Trái khoán tổ chức, khác biệt là trái khoán tạo ra theo cơ chế đơn nhất chỉ thích hợp với các chủ đầu tư tổ chức, còn chủ đầu tư tư nhân nếu mua trái khoán thì phải thông đạt về vốn đầu tư, có tài năng phân tách rủi ro và dám ưng ý rủi ro trong đầu cơ.

Theo đó, trái khoán doanh nghiệp đơn nhất không thích hợp với chủ đầu tư cá nhân nhỏ nhắn, lẻ.

"Khi tìm trái khoán đơn vị các nhà đầu tư phải nắm được thông tin trọn vẹn như trái phiếu do công ty nào sản xuất, mục đích phát hành? có của nả đảm bảo hay không có của nả bảo đảm? cam kết của chủ thể sản xuất đối với trái khoán như thế nào? kỳ hạn và cách thức trả nợ gốc, lãi? tình hình nguồn vốn của đơn vị phát hành?

Do đó, nhà đầu tư cá nhân không nên chỉ tìm trái khoán tổ chức vì lãi suất cao mà không khám phá kỹ về rủi ro có thể gặp phải khi đầu tư", ông Nguyễn Hoàng Dương cảnh báo.

Theo Duyên Duyên

Vneconomy


Có thể bạn quan tâm: mua nha